Terezie Dubinová

Terezie Dubinová, PhD. (*1971) je česká kulturoložka a hebraistka. Nabízí přednášky, semináře a konzultace z oblastí židovství. Věnuje se astroterapii. Žije v Jičíně.

Vystudovala kulturologii a hebraistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a absolvovala kurz moderní hebrejštiny na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. V letech 1997 až 1998 vyučovala biblickou hebrejštinu na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1991 až 1997 pracovala v občanském sdružení Centrum humanitární pomoci krajanům, které pomáhalo ukrajinským občanům českého původu v oblasti postižené černobylskou jadernou katastrofou. V letech 2002 až 2009 pracovala v občanském sdružení Baševi Jičín, pečujícím o synagogu a židovský hřbitov v Jičíně. V roce 2007 obhájila disertaci na téma "Ženský prvek v interpretaci hebrejských biblických a pobiblických komentářů“. V letech 2007 až 2008 pracovala jako lektorka seminářů a přednášek. V letech 2008 až 2009 přednášela v programu ECES (East and Central European Studies) Filosofické fakulty Univerzity Karlovy genderová témata v rámci předmětu "Jewish Studies". V letech 2008 až 2011 pracovala jako správkyně synagogy Turnov. Od roku 2012 se věnuje přednáškové činnosti, kunzultacím, seminářům v oblasti hebraistiky, judaistiky, židovského feminismu a ženské spirituality. Od roku 2013 nabízí také astroterapii v Jičíně a Praze.

Vydané knihy: Ženy v Bibli, ženy dnes (2008), Židé na Turnovsku (2010), Jak učit o holokaustu (2011), Kořeny ženské spirituality (2013)

Odkaz: http://www.oheladom.cz

Knihy autorky: