Taj-ťün Hejzlarová

Taj-ťün Hejzlarová je čínská bohemistka, překladatelka, malířka a kaligrafka. Pochází z města Wu-chan na Dlouhé řece. V roce 1951 po střední škole odjela do Pekingu a vystudovala Pekingskou univerzitu. Na univerzitě se seznámila se svým budoucím manželem, českým studentem, a v roce 1956 se s ním po svatbě odstěhovala do ČSSR. Externě vystudovala bohemistiku na Univerzitě Karlově v Praze. Od konce 60. let do konce 80. let pracovala v Orientálním ústavu ČSAV jako filoložka. Překládala českou krásnou i odbornou literaturu do čínštiny (Karel Čapek, Josef Lada, aj.) Je jednou z devíti hlavních autorek devítidílného Česko-čínského slovníku. Po roce 1989 se věnovala především malířství a kaligrafii, měla řadu výstav po celé ČR.

Knihy autorky: