Stephen Wolinsky

Stephen H. Wolinsky Stephen H. Wolinsky, Ph.D., začal svoji psychologickou činnost v roce 1974 v Los Angeles v Kalifornii. Jako terapeut a učitel vedl kursy v různých psychologických oborech, a v roce 1977 se vydal do Indie, kde žil téměř šest let a studoval meditaci. Jeho nejvýznamnějším učitelem byl Šrí Nisargadatta Maharádž (1897-1981), jehož odkaz je českým čtenářům přístupný v několika publikacích ("Já jsem" nektar nesmrtelnosti; Já, skutečnost o sobě; Konečná medicína; Prožívání ničeho; Semena vědomí). V roce 1982 začal Stephen Wolinsky znovu s psychologickou činností a vzdělával terapeuty v Ericksonově terapii, NLP a rodinné terapii.

Odkazy: http://stephenhwolinskyphdlibrary.com/

Knihy autora: