Šrí Šankara

Šrí Šankara Šankara též Šankaráčárja (788-820) byl jedním z největších indických světců a mystiků, jeho jméno znamená "Přinášející zdar". Už za svého života byl považován za vtělení Šivy, měl mimořádné nadání filozofické a básnické. Založil mnoho klášterů. Je hlavním představitelem advaitavédánty neboli nedvojné filozofie, která je postavena na jednotě individuálního bytí (átma) a univerzálního bytí (brahman). Díky Šankarovi se hinduismus po přechodné ztrátě pozic po rozšíření buddhismu znovu vrátil na výslunní.

Přestože zemřel poměrně mladý (ve věku 32 let), napsal řadu významných děl, mezi nimi i "Vivékačúdámani", stěžejní dílo advaitavédánty, která vyšla v českém překladu.

Knihy autora: