Rudolph Tanzi

Rudolph Tanzi Rudolph Tanzi, Ph.D., je americký neurolog a přední expert na Alzheimerovu chorobu. Zabývá se výzkumem v oblasti genetiky neurologických poruch.

Je profesorem neurologie na Harvardově univerzitě a ředitelem Centra pro výzkum genetiky a stárnutí v Massachusettské všeobecné nemocnici. V roce 1993 určil gen zodpovědný za neurologické poruchy známé jako Wilsonova choroba. Podílel se rovněž na studiích genetických příčin Alzheimerovy nemoci, amyotrofické laterální sklerózy, autismu, apod. V současnosti pracuje na nových léčebných terapiích. Je vedoucím projektu Alzheimer's Genome Project. Za svou vědeckou činnost získal řadu ocenění, je spoluautorem více než 340 vědeckých článků, často přispívá do odborných lékařských publikací.

Odkaz: http://dms.hms.harvard.edu/neuroscience/fac/tanzi.php

Knihy autora: