Radmila Lorencová

Česká etnoložka Radmila Lorencová je spoluautorkou knihy Antropoekologický přístup.

Knihy autora: