Radislav Hošek

Radislav Hošek Prof. PhDr. Radislav Hošek, Csc. (*1922) je přední český znalec antického starověku, především dějin kulturních a náboženských. emeritní profesor na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vystudoval klasickou filologii na FFMU. Po univerzitních studiích přednášel na FFMU v Brně, od roku 1969 na FF UK (na katedře věd o antickém starověku).

Vedle učitelské činnosti zaměřené na antické dějiny, literaturu a náboženství vykazuje širokou publikační činnost, která se dotkla i myšlenkové oblasti antiky (Platon, Poseidonios, Augustinus) a sociálního složení antické společnosti (Střední komedie jako pramen pro sociologické úvahy, Postava filozofa ve střední komedii, Lékařství ve střední komedii; řada jeho studií jedná o pojetí concordia-discordia v císařském Římě). Obecnější pohledy na antickou kulturu zachytil v knihách Země bohů a lidí, Průvodce dějinami evropského myšlení, Antická mystéria. Filozofické oblasti se týkají i některé z jeho překladů.

Vydané knihy: Úvod do dějin řeckého náboženství (1956), Lidovost a lidové motivy u Aristofana (1962), Římské náboženství (1968, 1986), Řecké náboženství (1970), Země bohů a lidí. Pohledy do řeckého dávnověku (1972), Antické Černomoří (spoluautor, 1978), Řím Marka Aurelia (1990), Antická mystéria (spoluautor, 1997).

Odkazy: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Knihy autora: