Pierre Hadot

Pierre Hadot (1922-2010) byl francouzský filozof, historik a filolog, vynikající znalec antického myšlení. Svůj odborný zájem soustředil na období helénismu. Podrobněji zkoumal dobové proudy novoplatonismu a stoicismu, z myslitelů pak především Plótina, Porfyria, Maria Victorina, Marka Aurelia a Epiktéta.

Z vydaných knih (v češtině): Plótinos čili prostota pohledu (1993), Závoj Isidin (2010), Co je antická filosofie? (2017)

Knihy autora: