Petr Pokorný

Petr Pokorný (*1972) je český biolog a paleoekolog, zabývá se kvartérní paleoekologií, vývojem vegetace a fauny. Vystudoval vývojovou biologii a imunologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Doktorát z botaniky dokončil na Biologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Ve studiích pokračoval na univerzitě v Bernu. Po roce 2002 působil v Archeologickém ústavu AV ČR v Praze. Od roku 2010 pracuje v Centru pro teoretická studia. Přednáší na Přírodovědecké a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.

Napsal mnoho odborných článků, spolupodílel se na vzniku knihy Krajina a revoluce (2008) a Něco překrásného se končí (2009). Je také autorem knihy Neklidné časy (2011)

Knihy autora: