Nafásí Azíz bin Mohammed

Perský autor rukopisu Maksad-i-Aksa.

Knihy autora: