Moudrost staré Indie

 • Ukaž vše Str.: Autoři » Swámí Paramárthananda / Duchovní cesta / Moudrost staré Indie
 • Aštávakragíta

  Nakladatelství » Avatar / Posvátné spisy / Moudrost staré Indie

  Staroindická filosofická báseň

  Aštávakragíta V jednom z nehlubších filosofických textů historie písemnictví rozmlouvá mytický mudr dávnověku Aštávakra se svým žákem králem Džanakou o nejzazších otázkách života a o způsobu, jak dosáhmout poznání a vnitřního osvobození. Ačkoli tento skvost ducha vznikl před mnoha staletími, osloví i dnes svým poeticky podaným nadčasovým poselstvím zanícené spirituální badatele i milovníky orientální kultury. Protože je Aštávakragíta dílem určeným zejména duchovním aspirantům, připojila redakce nakladatelství s laskavým svolením překladatele Jiřího Navrátila k hlavnímu textu pojednání Eduarda Tomáše Jak číst Aštávakragítu a jiné hluboké duchovní texty, jež na příkladě prvního zpěvu básně osvětluje ryze praktické využití spisů tohoto typu.

  120 stran, vazba pevná, formát: 250x170 mm, vydáno 1994
  nedostupné
 • Ájurvéda I

  Nakladatelství » CAD Press / Zdraví / Ájurvéda / Autoři » Zora Doval / Moudrost staré Indie

  Tradiční indická medicína / Léčení u nohou Višnuových

  Zora Doval - Ájurvéda I Moderní západní člověk si možná položí otázku, proč je vhodné věnovat se v dnešní době studiu takového starobylého systému léčby, jakým je indická ájurvéda. Tato kniha si neklade za cíl léčení všech, hlavně ne těžkých degenerativních onemocnění, které si vyžadují pomoc kvalifikovaného lékaře. Cílem autora je umožnit čtenáři uvědomění a lepší pochopení univerzálních zákonů ovlivňujících životní děje a specificky zdravotní stav. Aspirací této knihy je napomoci dokonalejší harmonizací lidského mikrokosmu s makrokosmem vesmírného dění.

  200 stran, vazba brožovaná, formát: A5, vydáno 1997
  cena:189,-
 • Ájurvéda II

  Nakladatelství » CAD Press / Zdraví / Ájurvéda / Autoři » Zora Doval / Moudrost staré Indie

  Tradiční indická medicína / Léčení u nohou Višnuových

  Zora Doval - Ájurvéda II Indická ájurvéda je zřejmě nejstarší a nejdokonaleji propracovaný systém léčby na světě. Její počátky spadají do dávných védských časů - do období vzniku samotných véd. Ájurvéda je pokračováním a rozpracováním Atharva-védy (Atharva-véda samhitá / Atharvavéd), poslední ze čtyř véd, která pojednává o aplikaci univerzálních zákonů na úrovni konkrétního vesmíru. Védy patří k nejstarším skvostům světové literatury, za dobu jejich vzniku se běžně považuje období mezi patnáctým a desátým stoletím před naším letopočtem, podle nejnovějších názorů však mohou být i mnohem starší. Převládá názor, že védy se dlouho předávaly ústním podáním. Věk 3 000-3 500 let se tedy vztahuje pouze k jejich literárně zpracované formě, ve skutečnosti však představují mnohem starší tradici.

  165 stran, vazba brožovaná, formát: A5, vydáno 1997
  cena:189,-
 • Bengálská literatura

  Autoři » Dušan Zbavitel / Moudrost staré Indie / Dostupnost: 1-6 dnů

  Od tantrických písní k Rabíndranáthu Thákurovi

  Dušan Zbavitel - Bengálská literatura Česká adaptace původně anglicky napsaných dějin bengálské literatury z pera našeho nejpřednějšího indologa.

  Nejslavnějším a také u nás nejznámějším bengálským spisovatelem je nepochybně Rabíndranáth Thákur, ale není to jen jeho mimořádná osobnost a dílo, čím je bengálská literatura pozoruhodná. Je nejstarší z novoindických literatur a její tisíciletý vývoj se vyznačuje řadou osobitých rysů. Zhruba prvních sedm set let vznikají téměř výhradně náboženská díla: počínaje mystickými písněmi tantrických buddhistů, přes adaptace staroindických eposů Rámájany a Mahábháraty, višnuistickou poezii, životopisy světce Čaitanje, oslavné skladby rozličných bohyň, až po jógická díla o dosažení nesmrtelnosti.

  358 stran, vazba vázaná, formát: 230x160 mm, vydáno 2008
  cena:279,-
 • Bhagavadgíta

  Posvátné spisy / Duchovní cesta / Moudrost staré Indie

  Bhagavadgíta Bhagavadgíta (zkráceně Gíta) představuje to nejslavnější ze všech jógových písem. Je to epizoda z obsáhlého národního eposu Mahábhárata, do kterého byla Bhagavadgíta velice umně vložena. Pravděpodobně byla sepsána v pátém nebo čtvrtém století před naším letopočtem. Bhagavadgíta patří k tradiční literatuře hinduismu, ale svým významem je již po staletí považována za písmo, kteréodhaluje poselství věků. Její obsah je podán jako tajná nauka - jako upanišada. Z původního sanskrtského originálu přeložil a anglickým komentářem opatřil Sarvepalli Rádhakrišnan (1888-1975). Komentáře pomáhají čtenáři pochopit tento základní text. Z angličtiny přeložil a předmluvu doplnil Rudolf Skarnitzl.

  216 stran, vazba vázaná, formát: 210x150 mm, vydáno 2013
  nedostupné
 • Bhagavadgíta (CD)

  CD / Nakladatelství » Argo / Moudrost staré Indie

  Bible staré i nové Indie

  Bhagavadgíta CD Bhagavadgíta je skvostem indické i světové literatury, je trestí duchovní moudrosti staré Indie a obsahuje zákony univerzální existence.

  Překlad Rudolfa Janíčka čtou Afred Strejček, Vladimír Dlouhý, Otakar Brousek starší, Lukáš Hlavica a Jan Polívka. Režie: Dimitrij Dudík, hudba: Petr Mandel.

  komplet 4 CD, celkový čas: 245:06, jazyk český, vydáno 2009

  nedostupné
 • Bhagavadgíta - Zpěv Vznešeného

  Nakladatelství » Pragma / Posvátné spisy / Moudrost staré Indie

  Překlad: Svámí Prabhavananda, Christopher Isherwood, Jana Žlábková / Doslov: Aldous Huxley

  Bhagavadgíta - Zpěv Vznešeného Bhagavadgíta je posvátným textem hinduismu a jedním z největších náboženských spisů světa. V této úpravě je dostupná každému, není to jen archaické svědectví o pradávné kultuře, ale nesmírně živé poselství, dotýkající se nejvýznamnějších osobních i společenských problémů dneška.

  V dnešní době existuje již celá řada překladů Bhagavadgíty, jejichž autoři se snažili ukázat tento epos čtenářům z různých pohledů, v nichž je spojena krása neobyčejných veršů i prózy, moudrost i filozofický pohled. Tento nádherný a působivý text přeložil do angličtiny Christopher Isherwood spolu se svým učitelem Svámím Prabhavanandou. Do češtiny přeložila Jana Žlábková.

  179 stran, vazba pevná, formát: 197x110 mm
  nedostupné
 • Bhagavadgíta a Uttaragíta

  Nakladatelství » Nová Akropolis / Posvátné spisy / Moudrost staré Indie / Skladem

  Bhagavadgíta - Píseň vznešeného, Uttaragíta - Píseň zasvěcení

  Bhagavadgíta a Uttaragíta Jedinečný soubor dvou významných děl indické filozofie Bhagavadgíty a Uttaragíty, které spolu souvisejí. První je působivým dialogem, součástí jednoho ze dvou největších indických eposů Mahábháraty, jehož název lze přeložit jako "Píseň vznešeného". Ve svém symbolismu obsahuje mystérium vnitřního zápasu člověka a jeho odvěkého hledání smyslu života. Uttaragíta neboli "Píseň zasvěcení" je v jistém smyslu pokračováním, výsledkem procesu boje započatého v Bhagavadgítě, s konkrétními praktickými radami pro jejího hrdinu Ardžunu, který čelí novému pokušení usínaje na vavřínech své slávy.

  Nadčasové myšlenky obou děl daleko přesahují obsahový i časový rámec indické filozofie, Ardžuna by se mohl jmenovat jako kdokoli z nás, kdo v touze dát svému životu hlubší cíl svádí každodenně mnoho malých bitev.

  200 stran, vazba vázaná, formát: 180x110 mm, vydáno 2012
  cena:200,-
 • Dějiny jógy

  Jóga / Nakladatelství » Mladá fronta / Autoři » Vojtěch Steiner / Moudrost staré Indie / Dostupnost: 1-6 dnů

  Vojtěch Steiner - Dějiny jógy Pod pojmem "jóga" si lidé často představovali a představují velmi rozdílné věci - od spojení s Bohem na straně jedné, až po jakýsi pomalý strečink na straně druhé. Co to vlastně jóga je? Odkud se vzala a jak se v průběhu let vyvíjela? Na tyto a podobné otázky vám odpoví následující kniha, která podává dějiny jógy přehledně, srozumitelně a s nádhernými ilustracemi Oldřicha Kulhánka. Samostatná kapitola je věnována průkopníkům jógy v Čechách.

  128 stran, vazba vázaná, formát: 210x210 mm, vydáno 2011
  cena:239,-
 • Drgdršjavivéka

  Nakladatelství » Avatar / Posvátné spisy / Moudrost staré Indie

  Zkoumání podstaty vidícícho a viděného / Překlad: Arnošt Čapek

  Drgdršjavivéka Drgdršjavivéka je zkoumáním rozdílu mezi "vidícím" (drg) a "viděným" (dršja). Takové rozlišování je velmi důležité pro pochopení védántické filozofie. Toto zasvěcené pojednání je výtečným průvodcem pro studenty vyšší védánty. Autor díla, pravděpodobně indický mudrc Bhárati Tirtha, vede čtenáře pomocí metafyzického rozlišování mezi Já a ne-já k pochopení a postupnému uskutečňování univerzální duchovní jednoty, Boha ve všem. Specifickým rysem traktátu je podrobný popis různých druhů sámadhi (duchovních ponoření), jejichž důležitost byla vždy oceňována badateli v oblasti védántové filozofie. Uvádí také tři teorie týkající se pojmu džíva, individualita. Ač rozsahem nepříliš velký, představuje tento text skvělou moderní učebnici meditace a kontemplace.

  73 stran, vazba vázaná, formát: 130x95 mm, vydáno 2002
  nedostupné
 • Encyklopedie indické mytologie

  Encyklopedie / Mýty a pověsti / Autoři » Jan Filipský / Moudrost staré Indie

  Postavy indických bájí a letopisů

  Jan Filipský - Encyklopedie indické mytologie Přední český indolog nás bezpečně provází pro laika na první pohled nepřehlednou řadou indických božstev i nábožensko-filozofických systémů (hinduismus, buddhismus, džinismus, lamaismus a řada dalších). Předností encyklopedie je jak esejistická forma výkladu (v návaznosti na nejznámější indické mýty), tak množství vyobrazení, které přibližují pro nás často tak exotická božstva i jejich atributy. Součástí textu je také unikátní barevná příloha. Kniha se stane pomůckou nejen pro zájemce o Indii a její duchovní nauky, ale také pro profesionální religionisty, etnografy, historiky, filozofy, orientalisty a další zájemce. Doporučená cena knihy je 300,- Kč.

  226 stran, vazba vázaná, formát: 210x140 mm, vydáno 2007
  nedostupné
 • Hinduismus

  Nakladatelství » Argo / Posvátné spisy / Autoři » Dušan Zbavitel / Moudrost staré Indie

  Základní texty východních náboženství 1

  Dušan Zbavitel - Hinduismus Svazek věnovaný hinduismu obsahuje některé védské texty, úryvky z komentářů bráhman, výběr z upanišad, vybrané partie ze šáster, Bhagavadgítu, několik kratších textů z Mahábharáty a ukázky z purán.

  Hinduismus se od jiných světových náboženství v mnohem odlišuje. Není náboženstvím zjeveným. Nemá žádného zakladatele, vyvinul se z védských základů v průběhu staletí. Nemá pevný kánon ani kodifikovaný spis, jenž by určoval dogmata víry závazná pro jeho vyznavače, ani žádnou instituci, církev nebo nějaký autoritativní orgán, který by rozhodoval o sporných otázkách víry.

  209 stran, vazba vázaná, formát: 210x160 mm, vydáno 2007
  nedostupné
 • Mahábhárata aneb Velký boj

  Mýty a pověsti / Nakladatelství » Argo / Posvátné spisy / Moudrost staré Indie / Skladem

  Podle staroindického originálu vypráví Vladimír Miltner

  Mahábhárata aneb Velký boj Staroindický epos Mahábhárata je jedním z nejrozsáhlejších eposů světa, jenž v originále zahrnuje přes dvě stě tisíc veršů. Jeho dějovým základem je vyprávění o boji mezi Pánduovci a Kuruovci, jenž se zřejmě odehrál koncem 2. tisíciletí před Kristem. Kolem tohoto jádra se shromáždilo množství dalších epizod a víceméně samostatných příběhů. Převyprávění se ujal znalec indické kultury Vladimír Miltner (1933-1997). Uváženým výběrem nejpodstatnějších dějových motivů a stylově i jazykově čistým zpracováním zprostředkoval zvláště mladému čtenáři pohled na jeden z významných zdrojů indických tradic a myšlení.

  324 stran, vazba vázaná, formát: 240x170 mm, vydáno 2011
  cena:379,-
 • Paramárthasára

  Nejlevnější knihy / Posvátné spisy / Autoři » Abhinavagupta / Duchovní cesta / Moudrost staré Indie

  Abhinavagupta - Paramárthasára Kašmírský jógin z 11. století o nejvyšší Skutečnosti

  "Podobně jako slupky zakrývají zrno rýže, tak i tento fyzikální vesmír, začínající od úrovně přírody a končící nejhrubším živlem země, zakrývá svrchované Vědomí kosmu vtělenými bytostmi... Zbavíme-li zrno rýže od slupek a přemístíme-li ho do jiné slupky, nezískáme tím ještě jeho stálost. Vědomí, když je očištěno, je zbaveno obklopujícího roucha. Ačkoliv toto očištění může trvat jen okamžik, přesto je osvobozeno z tohoto vlivu a nachází se ve stavu vykoupení. Drahokam, který je šikovným klenotníkem zpracován do průhlednosti, je zatemněn v krabičce, kde se uchovává. Svoji průzračnost si však znovu získá, je-li z krabičky vyndán. Tak i vědomí, které je očišťováno radami dobrého učitele, odhalí svůj svrchovaný původní stav, Šivu. Toho se dosahuje, když opouští obal těla. Poté si získalo věčnou svobodu, nezávislost na obalu."

  59 stran, vazba brožovaná, formát: 190x90 mm, vydáno 1998
  nedostupné
 • Princ Siddhártha

  Biografie / Nakladatelství » DharmaGaia / Autoři » Jonathan Landaw / Moudrost staré Indie / O dětech a pro děti

  Jonathan Landaw - Princ Siddhártha Toto je příběh prince Siddhárthy, vyprávějící o tom, jak se stal Buddhou, Probuzeným. Je to univerzální příběh o klidu duše, odvaze a lásce, a představuje, v podobě textu této knihy a jejích živých ilustrací, inspiraci pro děti všech kultur a všeho věku.

  Princ Siddhártha byl velmi zvláštní dítě. Už před jeho narozením mudrci z tamního království předpovídali, že z něj jednoho dne bude velký muž a že z jeho velikosti bude mít prospěch celý svět. Jako mladík byl princ pohledný, hloubavý a jeho inteligence všechny udivovala - už po několika lekcích jeho učitelé informovali krále, že neexistuje nic, co by jej ještě mohli naučit!

  50 stran, vazba brožovaná, formát: 280x220 mm, vydáno 2011
  nedostupné
 • Rámájana

  Beletrie / Mýty a pověsti / Nakladatelství » Pragma / Posvátné spisy / Autoři » Čakravartí Rádžagópálačárí / Moudrost staré Indie / Dostupnost: 1-6 dnů

  Světoznámý indický epos

  Čakravartí Rádžagópálačárí - Rámajána Rádžagópálačárí v knize svým nenapodobitelným způsobem zachycuje patos a krásu Válmíkiho kouzelného vyprávění. Světoznámý indický epos o vypráví příběh o vládci a jeho manželce, kteří se narodili jako smrtelníci, prožívali lidské strasti a ustanovili na této zemi dharmu. Rámův příběh, ovšem ještě nikoli jako psaný text, existoval dávno předtím, než slavný Válmíki vytvořil svůj epos. Příběh v dávných dobách zpívali ršiové prostřednictvím slov nevýslovné krásy. Válmíki však dal tomuto příběhu, předávanému z generace na generaci, přesnou podobu. Tak se zrodila posvátná Válmíkiho Rámájana. Toto dílo je psáno srozumitelným stylem a působí na čtenáře svou originalitou a krásou vyjadřování. Epos pojednává nejen o krásných příbězích, ale také o duševních a myšlenkových pochodech našich předků. Rámájana je hodnotným pokračováním Mahábháraty.

  335 stran, vazba vázaná, formát: 210x140 mm, vydáno 2010
  cena:269,-
 • Raný indický buddhismus

  Buddhismus / Nakladatelství » Argo / Posvátné spisy / Autoři » Dušan Zbavitel / Moudrost staré Indie

  Základní texty východních náboženství 2

  Dušan Zbavitel - Raný indický buddhismus Učení nejstaršího buddhismu, zpravidla označovaného jako théraváda (učení starších) nebo hínajána (malý vůz či vozidlo), se v nejucelenější podobě dochovalo v souboru textů pálijského kánonu známého pod názvem Tripitaka (Trojí koš). Písemně byl zaznamenán v 1. stol. př. n. l. a zachycuje myšlenkový odkaz Siddhárthy Gautamy (asi 563-483 př. n. l.), řečeného Buddha (Probuzený), jak si ho v paměti uchovali jeho nejbližší žáci.

  Sám Buddha svou nauku chápal jako praktický návod, jak lze vlastními silami zastavit koloběh zrození, nemocí, stáří, smrti a dalších zrodů (sansára), opustit vše strastné a pomíjivé a spočinout v nepopsatelném stavu nirvány...

  224 stran, vazba vázaná, formát: 210x150 mm, vydáno 2007
  nedostupné
 • Skrytá sláva Indie

  Autoři » Steven Rosen / Moudrost staré Indie / Skladem

  Steven Rosen - Skrytá sláva Indie Vaišnavismus představuje převážnou část hinduistického světa. Hlásí se k němu 70 procent hindů (25 procent jsou šivaisté, 2 procenta neo-hinduisté nebo reformní hinduisté). Vaišnavismus je ve svém nazírání na Boha monoteistický a personalistický - Krišna má sice expanze a avatáry (inkarnace), ale je přijímán jako jediný Nejvyšší Pán, Otec všeho živého a Stvořitel vesmíru. Tato kniha se zaměřuje právě na vaišnavismus, jak ho reprezentuje Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny (ISKCON), kterou v roce 1966 založil Svámí Prabhupáda.

  Od počátku se vaišnavská tradice nazává sanátana dharma, "věčné náboženství" nebo "věčná funkce duše". Vaišnavové ji vnímají jako univerzální pravdu, jež platí na Východě i na Západě...

  192 stran, vazba brožovaná, formát: 210x140 mm, vydáno 2007
  cena:279,-
 • Sňatek mezi Východem a Západem

  Křesťanská mystika / Křesťanství / Nakladatelství » CESTA / Nejlevnější knihy / Transformace společnosti / Autoři » Bede Griffiths / Duchovní cesta / Moudrost staré Indie / Skladem

  Bede Griffiths - Sňatek mezi Východem a Západem Autor knihy, anglický benediktinský mnich Bede Griffiths (1906-1993), žil po více než 35 let v Indii. Od roku 1968 se v Tamilnádu účastnil průkopnického pokusu založit v Indii křesťanskou komunitu, která by se přizpůsobila hinduistickému způsobu života a myšlení, která by se řídila zvyklostmi hinduistického ášramu a byla centrem, kde se lidé různých náboženství mohou setkávat a společně růst k oné jednotě v Pravdě, která je cílem každého náboženství.

  Sňatek mezi Východem a Západem je jednou z legendárních knih. Je to radostná oslava života a náboženství v Indii, oslava mystické zkušenosti společné všem kulturám. V každé velké náboženské tradici, píše autor, je absolutní transcendence považována za cíl, za definitivní odpověď na všechny lidské otázky.

  220 stran, vazba brožovaná, formát: 170x98 mm, vydáno 1997

  Související článek na Gnosis: Griffiths: Sňatek mezi Východem a Západem
  cena:49,-
 • Tantra

  Nakladatelství » Pragma / Autoři » Harish Johari / Moudrost staré Indie

  Harish Johari - Tantra Tantra je holistický přístup ke studiu univerzálna z hlediska jednotlivce. Čerpá ze všech druhů věd, aby zajistila praktické prostředky pro realizaci nejvyšších filozofických ideálů v běžném každodenním životě. Tantrické jantry jsou přesnými geometrickými formami, které byly po dlouhá staletí používány jako nástroje sebevyjádření a dosažení mystických sil. Až donedávna byly aktuální formy a odstíny janter, stejně jako jejich praktické a duchovní aplikace, pro moderní svět prakticky nedostupné.

  Harish Johari, uznávaný malíř, sochař, znalec tantry a badatel v tomto oboru vědění, cestoval po celé Indii a pátral po starobylých příkladech prapůvodních janter.

  135 stran, vazba brožovaná, formát: 280x205 mm, vydáno 2001
  nedostupné
 • Upanišady

  Nakladatelství » DharmaGaia / Posvátné spisy / Autoři » Dušan Zbavitel / Moudrost staré Indie

  Upanišady Třináct starých indických posvátných textů - nejstarší a hlavní upanišady Brhadáranjaka, Čhándógja, Aitaréja, Taittiríja, Kaušítakí, Íšá, Katha, Kéna, Mundaka, Prašna, Mándúkja, Švétašvatara a Maitrajaní - ze sanskrtských originálů přeložil indolog Dušan Zbavitel, jenž texty doprovodil i podrobnými poznámkami na základě starých komentářů (mj. Šankary ad. myslitelů) i moderních indických a západních badatelů či překladatelů.

  Krátké období zhruba pěti set let v 8.-3. stol. př. n. l, kdy nejstarší upanišady vznikaly, považují současní filosofové za "osovou dobu lidských dějin" (Jaspers, Bondy), protože tehdy se zformovaly základy světového myšlení, jak jej známe prakticky až do současnosti. V té době totiž žili nejvýznamnější řečtí filosofové i izraelští proroci, perský Zarathuštra, upanišadoví myslitelé, Buddha, Lao-c' i Konfucius.

  448 stran, vazba vázaná, formát: 210x150 mm, vydáno 2004, dotisk 2013
  nedostupné
 • Védánta

  Autoři » Swámí Paramárthananda / Duchovní cesta / Moudrost staré Indie

  Posvátná nauka indické filozofie

  Swámí Paramárthananda - Védánta Tato publikace si klade za cíl seznámit čtenáře se základními pojmy a termíny nauky Védánty, což je nezbytným předpokladem pro studium a pochopení ostatních textů, v nichž je tato nauka zakotvena. Védánta označuje tradiční hinduistickou nauku vycházející z Posvátných Písem zvaných Védy a pojednávající o podstatě individuálních bytostí, o podstatě vesmíru a o univerzálním Principu, kterému se na západě říká Bůh. Je to nauka o smyslu lidské existence zde na této zemi, její určenosti nejen osudem, ale i svobodnou vůlí člověka, o posmrtném putování bytosti, dle míry její zralosti, o hlavních cílech lidského života na této zemi a o prostředcích k dosažení cíle nejvyššího, zvaného Osvobození se z koloběhu zrozování se, kterému jsou všechny bytosti podrobeny.

  144 stran, vazba vázaná, formát: 210x150 mm, vydáno 2013
  nedostupné
 • Ukaž vše Str.: Autoři » Swámí Paramárthananda / Duchovní cesta / Moudrost staré Indie