Miroslav Verner

Miroslav Verner Prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. (*1941) je přední český archeolog a egyptolog, autor řady populárně vědeckých knih a článků, vystupuje také v rozhlase a televizi. Zabývá se archeologií, historií a paleografií Egypta v období 3. tis. př. Kr. Specializuje se především na archeologii doby stavitelů pyramid.

Miroslav Verner vystudoval egyptologii a prehistorii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1966 pracoval v Českém egyptologickém ústavu FF UK, v období let 1975 až 2000 byl jeho ředitelem. Od roku 1993 je profesorem, jako host přednáší i na univerzitách ve Vídni a v Hamburku. Je členem komise UNESCO pro památky starého Egypta a Núbie, členem řídícího výboru Mezinárodní asociace egyptologů a čestným členem Německého archeologického ústavu a Rakouského archeologického ústavu.

Odkazy: Český egyptologický ústav - Prof. Dr. Miroslav Verner, DrSc.

Knihy autora: