Miroslav Kutílek

Profesor Ing. Miroslav Kutílek, DrSc. (*1927) je český pedolog a půdní fyzik, mezinárodně uznávaný odborník pro řešení problémů spojených s prouděním vody v půdě.

Vystudoval obor vodního hospodářství na ČVUT v Praze. Přednášel na univerzitách v Bayreuthu, Davisu, Chartúmu a na pražském ČVUT. Významně se podílel na aktivitách mezinárodních vědeckých společností, je čestným členem Mezinárodní pedologické unie a šéfredaktorem žurnálu Soil and Tillage Research vydávaného v nakladatelství Elsevier.

V posledních patnácti letech se věnuje problémům spojeným s globálním oteplováním. Kritizuje činnost Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC). Podle něj je hlavním faktorem vyvolávajícím současné klimatické změny sluneční aktivita. V roce 2010 získal od prezidenta Václava Klause Medaili Za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Napsal řadu vědeckých studií, článků, odborných publikací i prózy. Z jeho knih vydaných v angličtině je nejvíce citovaná Půdní hydrologie (Soil Hydrology, 1994), která se stala základním učebním textem na řadě amerických univerzit. V období totality publikoval pod pseudonymem beletrii v samizdatových edicích.

Knihy autora:

 • Ukaž vše Str.: Nakladatelství » Dokořán / Autoři » Miroslav Kutílek / Klimatické změny / Dostupnost: 1-6 dnů
 • Půda planety Země

  Ekologie / Nakladatelství » Dokořán / Zahrada / Autoři » Miroslav Kutílek

  Miroslav Kutílek - Půda planety Země Půda má rozhodující vliv na veškeré živé dění na Zemi a bez ní by nemohl existovat život na pevnině. Je prostředím, jež umožňuje zakořenění rostlin, je tedy jakýmsi kotvištěm pro vegetaci, která udržuje současné složení atmosféry z jednotlivých plynů, a bez této základní stability bychom nemohli existovat. Půda zadržuje vodu z dešťů do období bez srážek, a tím umožňuje rostlinám rovnoměrné zásobování vodou a zároveň je zásobárnou rostlinných živin rozpouštějících se v půdní vodě. Půda je domovem nesčetných mikroorganismů, které zajišťují zachycování dusíku z atmosféry, rozklad a přeměnu odumřelých organických látek, a tím také působí jako silně výkonný biologický filtr na prosakující vodu.

  208 stran, vazba brožovaná, formát: 200x140 mm, vydáno 2012
  nedostupné
 • Racionálně o globálním oteplování

  Nakladatelství » Dokořán / Autoři » Miroslav Kutílek / Klimatické změny / Dostupnost: 1-6 dnů

  Miroslav Kutílek - Racionálně o globálním oteplování Vlivem médií, většiny politiků a některých skupin vědců převládá ve veřejnosti mínění, že současné globální oteplování způsobilo lidstvo svou činností, hlavně spalováním fosilních paliv a s tím souvisejícím únikem oxidu uhličitého do ovzduší. Oxid uhličitý je skleníkový plyn a způsobuje oteplení podobně jako sklo nebo průsvitná fólie na skleníku. Proto byl také obrazně použit termín „skleníkový“. Mohlo by se zdát, že tento názor na příčiny globálního oteplování je jedině správný, protože je údajně podpořený většinou členů vědecké komunity. Není tomu tak. Mnoho významných vědců nesouhlasí s hypotézou o dominantním vlivu skleníkových plynů na globální oteplování.

  185 stran, vazba brožovaná, formát: 205x140 mm, vydáno 2008
  cena:239,-
 • Ukaž vše Str.: Nakladatelství » Dokořán / Autoři » Miroslav Kutílek / Klimatické změny / Dostupnost: 1-6 dnů