Miloš Tomáš

Ing. Miloš Tomáš je český mystik, autor několika knih s duchovní tématikou. Je synem Míly Tomášové a Eduarda Tomáše, na jejichž odkaz navazuje. Žije v Praze. Působí v duchovním centru Avatar, kde přednáší a vede meditace.

Knihy autora:

 • Ukaž vše Str.: Duchovní cesta / Nakladatelství » Avatar / Autoři » Miloš Tomáš
 • O milosti

  Duchovní cesta / Nakladatelství » Avatar / Autoři » Miloš Tomáš

  Miloš Tomáš - O milosti Pokračovatel tradice svých rodičů, Míly a Eduarda Tomášových, ve své první knize nezapře klady svých předchůdců - živou, ryzí zkušenost Pravdy a schopnost předávat ji čtenářům strhujícím, inspirujícím způsobem.

  Hluboký život a vnoření se do věčného, všudypřítomného bytí jako lidská potřeba; pokora, laskavost a opravdovost jako životní styl, takový je obsah poselství, které Miloš Tomáš s naléhavostí sobě vlastní předkládá čtenáři v tomto souboru esejisticky laděných promluv.

  Témata: milost, spravedlnost, utrpení, vděk a chvála, vnitřní krása a radost duše.

  150 stran, vazba vázaná, formát: 200x130 mm, vydáno 2007
  cena:269,-
 • O rozpouštění ega

  Nakladatelství » Avatar / Autoři » Miloš Tomáš / Duchovní cesta / Skladem

  Miloš Tomáš - O rozpouštění ega S opravdovostí sobě vlastní se autor obrací k původnímu, niternému, smyslu mystiky a nachází hluboký život, svaté ne-vědění. Čtenář, konfrontován s vlastní nedostatečností, možná poprvé v životě skutečně zatouží vzdát se všeho svého a stát před Stvořitelem prostý vášní, naplněný láskou bez podmínek, čistý a pokorný. A o to autorovi bezpochyby šlo.

  "V Jednotě není žádného úsilí. Je to, chcete-li, stav ne-úsilí, Stav holé existence-vědomí-blaženosti, ale už bez Pociťování, kde nic nechybí, ani nic nepřebývá... Pouze to je. Jinak nic."

  256 stran, vazba vázaná, formát: 200x130 mm, vydáno 2008
  cena:369,-
 • Odevzdanost

  Duchovní cesta / Nakladatelství » Avatar / Autoři » Miloš Tomáš

  Miloš Tomáš - Odevzdanost K realizaci posledního kroku na cestě Poznání - k naprostému pokoření se, k úplnému sebeodevzdání - je zapotřebí veliké Milosti a vytrvalého rozpouštění ega. Ve své zatím poslední knize Odevzdanost, vhroužen v Boží prázdnotu, inspiruje Miloš Tomáš čtenáře k následování. Vždyť pravá odevzdanost je překročením hranic individuality, a tudíž naplněním života, moudrostí, štěstím.

  "Nic nechtějme, nic si nechtějme ponechat. Můžeme být pouze vlastníky svého nic. Vše, co děláme, jak žijeme, se odehrává v Bohu. Pracujeme a usilujeme v Bohu pro Boha, pro jeho poznání, pro ztrátu vlastního ega, pro karmické postoupení naší duše do absolutní Pravdy. Vše se odehrává ve všudypřítomném Bohu; v Bohu, v lásce, pracujeme - s největší opravdovostí a pokorou, v lásce pro lásku."

  256 stran, vazba vázaná, formát: 200x130 mm, vydáno 2009
  cena:369,-
 • Ukaž vše Str.: Duchovní cesta / Nakladatelství » Avatar / Autoři » Miloš Tomáš