Milan Kučera

Ing. Milan Kučera je odborným pracovníkem Ústavu fyziky kondenzovaných látek Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.