Michal V. Marek

Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc. je český vědec, ředitel Centra výzkumu globální změny Akademie věd ČR.

Michal V. Marek Vystudoval Lesnickou fakultu na Vysoké škole zemědělské v Brně a biofyziku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1992 byl habilitován docentem v oboru fyziologie rostlin na Univerzitě Palackého v Olomouci. O šest let později se stal doktorem biologických věd a v roce 2001 byl jmenován profesorem v oboru ekologie lesa. Nejdříve pracoval jako vědecký asistent na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, od roku 1986 byl zaměstnancem Akademie věd ČR. V roce 1998 se stal ředitelem Ústavu systémové biologie a ekologie Akademie věd ČR. Tento institut byl později přejmeován na Centrum výzkumu globální změny AV ČR.

Profesor Marek publikoval 263 původních vědeckých prací. Je považován za průkopníka moderních ekofyziologických metod používaných při terénních výzkumech lesních ekosystémů.

Odkazy: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. - ředitel centra

Knihy autora: