Matthew Fox

Matthew Fox Matthew Fox, Ph.D. (*1940), původním jménem Timothy James, je americký teolog, který se jako badatel, vysokoškolský pedagog a kněz věnuje spiritualitě stvoření. Svou životní pouť začal v katolické církvi: vstoupil k dominikánům, vystudoval filozofii a teologii, získal doktorát na Institut Catholique de Paris, v roce 1967 přijal kněžské svěcení. Po konfliktu s Josephem Ratzingerem (později papežem Benediktem XVI.), který mu z titulu prefekta Kongregace pro nauku víry zakázal vyučovat teologii (1988), byl donucen opustit dominikánský řád (1992) a vzdát se veřejného kněžského působení v katolické církvi. Od roku 1994 je členem americké protestantské episkopální církve. Cítí se být ovšem spíše "postdenominačním knězem" a chce poskytovat duchovní službu napříč jednotlivými denominacemi, ba i za hranicemi organizovaného křesťanství.

Matthew Fox založil experimentální Univerzitu pro spiritualitu stvoření, která sídlí v kalifornském Oaklandu. Zde usiluje o vnášení spirituality do oblasti vzdělávání a práce. Mimoto působí jako duchovní episkopální církve a přednáší jako host na řadě míst ve Spojených státech, Kanadě, Střední Americe, Evropě a Austrálii.

Matthew Fox navazuje ve své činnosti na odkaz středověkých mystiků, jako byla Hildegarda z Bingenu nebo Mistr Eckhart. Je autorem více než dvaceti knih. Kromě Příchodu kosmického Krista vzbudila velkou pozornost jeho práce Prvotní požehnání (Original Blessing, 1983, revid. vyd. 2000), v níž polemizuje s klasickou doktrínou o prvotním hříchu. S filozofujícím biologem Rupertem Sheldrakem vydal rozhovory Fyzika andělů (The Physics of Angels, 1996) a Přirozená milost (Natural Grace, 1996). Nejnověji byla v českém překladu vydána kniha Skrytá spiritualita muže (The Hidden Spirituality of Men, 2008).

Knihy autora:

 • Ukaž vše Str.: Nakladatelství » Synergie / Transformace vědomí / Autoři » Matthew Fox / Duchovní cesta / Dostupnost: 1-6 dnů
 • Fyzika andělů

  Andělé / Autoři » Matthew Fox / Autoři » Rupert Sheldrake / Na pomezí vědy

  Dialogy o nadlidských sférách a kosmických inteligencích

  Rupert Sheldrake, Matthew Fox - Fyzika andělů Třebaže jsou andělé vědeckým i teologickým establishmentem ignorováni, podle současných průzkumů se zdá, že mnoho lidí dosud v anděly věří. Například ve Spojených státech věří v jejich existenci dvě třetiny dotázaných, a lidé, kteří tvrdí, že mají s přítomnosti andělů ve svých životech osobní zkušenost, tvoří celou třetinu. Autoři knihy, americký teolog Matthew Fox a anglický biochemik a fyziolog Rupert Sheldrake, se ve svých dialozích vydávají svébytnou cestou hledání pravdy o kosmických inteligencích, cestou vedoucí napříč obory a překlenující zdánlivou propast mezi tradičním chápáním mimolidských sfér a soudobým vědeckým poznáním. Snaží se nalézt spojnici mezi spirituálním a vědeckým pojetím univerza, což považují za naléhavý úkol současnosti.

  241 stran, vazba brožovaná, formát: 210x144 mm, vydáno 2006
  nedostupné
 • Příchod kosmického Krista

  Člověk a příroda / Ekologie / Křesťanství / Autoři » Matthew Fox

  Uzdravení Matky Země a počátek globální renesance / Doslov: Ivan O. Štampach

  Matthew Fox - Příchod kosmického Krista Foxovo pojetí spirituality stvoření vychází z požadavku, aby se náboženství neredukovalo na vztah Boha a člověka, nýbrž aby vzalo v úvahu i okolní svět, přírodu, kosmos. Základním motivem knihy je připomenutí, že již rané křesťanství pochopilo člověka Ježíše jako kosmického Krista, v němž Bůh přijímá, dotváří a prozařuje celek stvořeného světa. Fox podrobně rozebírá rozmanité podoby spirituality stvoření v dějinách křesťanství a domýšlí, nakolik by tato křesťanská varianta hlubinné ekologie mohla být podnětem pro takové myšlení a jednání, jež by vedly k "uzdravení Matky Země" a jež by daly vzniknout "globální renesanci" - tedy kultuře rozvíjející úctu k odlišným lidem, k jiným náboženským a kulturním tradicím, kultuře zachovávající respekt k živé i neživé přírodě, kultuře partnerského vztahu mužů a žen.

  318 stran, vazba brožovaná, formát: 200x140 mm, vydáno 2004
  nedostupné
 • Skrytá spiritualita muže

  Nakladatelství » Synergie / Transformace vědomí / Autoři » Matthew Fox / Duchovní cesta / Dostupnost: 1-6 dnů

  Deset metafor k probuzení zasvěcené mužnosti

  Matthew Fox - Skrytá spiritualita muže Název této knihy je záměrně provokativní. Je opravdu duchovní život muže skrytý nebo dokonce utajený? Jaké pro to máme důkazy? A je-li tomu tak, proč? K jakým to vede následkům a je možné, aby se spiritualita muže stala přístupnější a byla přijata jak jednotlivci, tak společností? Jedním z nejlépe střežených tajemství naší kultury je, že mnoho mužů je ve skutečnosti hluboce spirituálně založeno a velice jim na jejich duchovním životě záleží. Je to tajemství, protože je to utajeno - a velmi často i jim samotným. Jindy to zase skrývají záměrně. Tato kniha se zabývá jednak důvody, proč tomu tak je a zároveň nabízí řešení, jak svou spiritualitu poznat a pochopit.

  440 stran, vazba vázaná, formát: 210x140 mm, vydáno 2014
  cena:339,-
 • Ukaž vše Str.: Nakladatelství » Synergie / Transformace vědomí / Autoři » Matthew Fox / Duchovní cesta / Dostupnost: 1-6 dnů