Martin Kovář

Doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. (*1965) je český historik. Od roku 2002 je ředitelem Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Kromě toho je na poloviční úvazek zaměstnán na Katedře hospodářských dějin Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze.

Zaměřuje se na historii 19. a 20. století, zvláště se věnuje politickým a hospodářským dějinám Velké Británie a jejího impéria, problematice britského parlamentarismu a konstitucionalismu a analýze politických a hospodářských poměrů meziválečné a poválečné Evropy a Spojených států amerických. Je autorem několika odborných monografií, překladů historických děl, desítek odborných studií.

Z vydaných knih: Stuartovská Anglie (2001), Velká Británie v éře Roberta Walpola (2005), Dějiny evropské integrace I. a II. díl (2006), Zrození velmoci (2007), Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur (spoluautor, 2011), Londýn - Kulturně-historický průvodce (2011)

Odkazy: Vysoká škola ekonomická, Ústav světových dějin FF UK

Knihy autora: