Marie-Louise von Franz

Marie-Louise von Franz Marie-Louise von Franz (1915-1998) byla švýcarská psycholožka a blízká spolupracovnice Carla Gustava Junga. Narodila se Mnichově, její otec byl rakouským baronem. Od roku 1918 žila v Curychu, švýcarské občanství získala v roce 1938. Vystudovala psychologii a klasickou filologii na univerzitě v Curychu. Od roku 1933 spolupracovala s Jungem, pomáhala mu zejména s překlady řeckých a latinských alchymistických spisů. Napsala na tři desítky knih. Největší pozornost a zájem vzbudily její knihy o hlubině psychologickém významu pohádek.

Knihy autorky: