Marco Bartoli

Marco Bartoli, žák Raoula Manseliho, vyučuje středověké dějiny na Svobodné univerzitě Nanebevzetí Panny Marie (LUMSA) v Římě. Také přednáší v celé řadě dalších institucí, včetně Papežského ústavu Antonianum v Římě, kde využívá své hojné znalosti z oboru františkánství. Jako spolupracovník Institutu Italské encyklopedie je odpovědný za sekci Dějin náboženství a Středověkých dějin. Zabývá se dějinami institucí a náboženských jevů. Zvláště se věnoval Kláře z Assisi, Petru Janu Olivimu, Bernardinu Sienskému, Vincentu z Beauvais, Julienne de Cornillon, Novellonovi z Faenzy, Janu Kapistránskému a Kateřině Vigri. Od roku 1999 je členem řídící rady Mezinárodní společnosti františkánských studií v Assisi.

Knihy autora: