Lubomír Nátr

Lubomír Nátr Prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. (*1934) je český biolog a pedagog, emeritní profesor na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě UJEP Brno. Zajímá se především o rostlinnou fyziologii, ale také o ekologii, trvale udržitelný rozvoj a klimatické změny.

Z vydaných knih: Rostliny, lidé a trvale udržitelný život člověka na Zemi (1998), Matematické modely fyziologie výživy rostlin (1999), Koncentrace CO2 a rostliny (2000), Fotosyntetická produkce a výživa lidstva (2002), Rozvoj trvale neudržitelný (2005), Země jako skleník: Proč se bát CO2? (2006)

Odkazy: Natr.cz, Katedra fyziologie rostlin PřF UK v Praze - Prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc.

Knihy autora: