Knihy ke stažení

 • Ukaž vše Str.: Knihy ke stažení / Duchovní cesta
 • Blavatská a theosofie (formát PDF)

  Biografie / Knihy ke stažení / Autoři » Vojen Koreis / Duchovní cesta

  Vojen Koreis - Blavatská a theosofie První část knihy tvoří biografická studie o Blavatské. Počíná se od jejího narození v Jekaterinoslavi, mládí v Saratově na březích Volhy a později v gruzínském Tbilisi, pokračuje podivnou svatbou a útěkem od mnohem staršího manžela. Následují cesty, které Blavatská vykonala, počáteční experimentování se spiritualismem, založení Theosofické společnosti v New Yorku v roce 1875, psaní Odhalené Isis a Tajné doktríny, jejích vrcholných prací, popsáno je rovněž její další cestování po Indii a Evropě až po její smrt v Londýně.

  Druhá část knihy, která je stejně jako první část rozdělena do dvanácti kapitol, se zabývá teorií theosofie.

  PDF soubor, 325 stran, vydáno 2013

  Šipka Ke stažení (7,9 MB)

  Odkaz: http://www.blavatska.org/
  zdarma
 • DENÍČEK - SNÍČEK (formát PDF)

  Knihy ke stažení / Poezie / Autoři » Martin Kulhaj

  Martin Kulhaj - DENÍČEK - SNÍČEK Tato krásná kniha je psána z vnitřního procítěného vnímání, pocitu a hloubky nitra, je z ní cítit hloubka vhledu, poznání, pochopení vnitřního, toho, co je pravdivé. Napsána lidským, krásným, člověčenským stylem, který svojí přirozeností a otevřeností zaujme každého, kdo hledá skutečnou hloubku Života. Je v ní silně cítit zrodivší se duchovní Individualita, která je originální a s pomocí humoru vyjadřuje své vnitřní prožitky skrze běžná životní témata. Svým uvolněným stylem se dotýká základních lidských témat, která jsou povznesena a tak transformována na vyšší rovinu uvědomění jejich hlubšího smyslu.
  (Hana Kupková, Spisy k sebe-poznání)

  PDF soubor, 126 stran, vydáno 2010

  Šipka Ke stažení (8,5 MB)

  Ukázky z knihy na Gnosis9.net: SMRT/ŽIVOT, Polibek
  zdarma
 • Kabala - Nadčasová filosofie života (formát PDF)

  Židovská mystika / Knihy ke stažení / Autoři » Vojen Koreis

  Voyen Koreis - Kabala - Nadčasová filosofie života Lidé se často domnívají, že kabala je pevně svázána s židovským náboženstvím. To je sice pravda, ale jen částečně. Hlavní a vlastně i jediná vazba, kterou kabala má, je na hebrejštinu a na hebrejskou abecedu. To vše ostatní je už rázu univerzálního. Patriarcha starozákonních časů, středověký židovský či křesťanský kabalista, hermetik, astrolog nebo alchymista z doby císaře Rudolfa, teosof či antroposof 19. a 20. století, nebo moderní jungovský psycholog 21. století, který se zabývá archetypy a kolektivním nevědomím lidstva, mají mnoho společného. Všichni čerpají z podobných zdrojů a docházejí k podobným závěrům.

  Tato kniha obsahuje názory člověka, který není židovského původu, který vyrůstal v ateistickém prostředí za komunistického režimu...

  PDF soubor, 381 stran, vydáno 2011

  Šipka Ke stažení (7,1 MB)

  Ukázka z knihy: Kabala: nadčasová filosofie života

  Odkaz: http://www.kabalacesky.com/
  zdarma
 • Nicota a polarita (formát PDF)

  Knihy ke stažení / Autoři » Milan Kučera / Duchovní cesta

  Milan Kučera - Nicota a polarita Kniha se zabývá termíny Jednota, Nicota, polarita, stín, hřích, dědičný hřích, karma apod. a vysvětluje je názorně a pomocí obrázků v širších souvislostech.

  Tyto termíny pak zasazuje do moderní psychologie a nových vědeckých poznatků o lidském mozku. Kniha hodně čerpá z vědomostí a objevů vynikajícího psychoterapeuta Carla Gustava Junga a i dalších psychologů a psychiatrů.

  V závěru knihy autor porovnává své poznatky s různými duchovními směry i náboženstvími.

  PDF soubor, 69 stran, vydáno 2017

  Šipka Ke stažení (2,7 MB)

  Související články: Milan Kučera: Nicota a polarita (ukázka z knihy), Odpadkový koš, Stvoření – Člověk – Bůh
  zdarma
 • Poutníci v čase - Cesta světem tarotů (formát PDF)

  Beletrie / Karty, tarot / Knihy ke stažení / Autoři » Vojen Koreis

  Voyen Koreis - Poutníci v čase Dva anonymní vedoucí pracovníci organizace vyššího evolučního řádu, o jejíž existenci lidstvo nemá potuchy a jejímž úkolem je starat se o vývoj sluneční soustavy včetně Země, mají problém. Je jím chronický nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Rozhodnou se proto experimentovat a pokusit se o něco, co zde ještě nebylo. Na Zem vyšlou dva dobrovolníky, aby zde urychleně prošli kurzem, který si normálně vyžaduje několik inkarnací na naší planetě a kvalifikovali se tímto k přijetí. Kurz, který oba musí dokončit v průběhu jediného lidského života, se sestává z 22 arkán tarotů. Oba kandidáti se při pouti životem dostávají do různých neobvyklých situací a pouze na nich závisí, jakým způsobem je vyřeší. Jediný kvalifikační požadavek pro přijetí do kurzu: úspěšný kandidát musí být bláznem! Autor použil vlastní ilustrace i reprodukce tradičních karet Rider Pack a Tarot de Marseilles.

  PDF soubor, 181 stran, vydáno 2009

  Šipka Ke stažení (9,0 MB)
  zdarma
 • Za světlem Nového věku (formát PDF)

  Knihy ke stažení / Duchovní cesta

  Into the Light of the New Age / Kniha je ve formátu PDF

  Jitřenka - Za světlem Nového věku Za světlem Nového věku aneb setkání s bohy nového věku a výprava za poznáním napříč dějinami a časem, cestou Jitřenky putování nazpět domů. Věnováno lidem planety Země.

  Výnos z prodeje této knihy bude použit k vydání dalších knih a na další prospěšné věci. Šiřte, prosím, dále.

  "Jitřenko, vyprávěj, jak to všechno začalo... Vyprávěj... o člověku!"
  "Je to smutný příběh... opravdu ho chceš slyšet? Pojďme tedy za tím, který zná celé lidské dějiny, a byl zde od samého počátku..."

  84 stran, formát: PDF
  cena:60,-
 • Ukaž vše Str.: Knihy ke stažení / Duchovní cesta