Karel Jaromír Erben

Karel Jaromír Erben Karel Jaromír Erben (1811-1870) byl významný český spisovatel, básník, historik, právník, překladatel a archivář. Je znám také jako velký sběratel lidové poezie. Vystudoval práva na Univerzitě Karlově a pracoval u hrdelního soudu v Praze. Studoval rovněž historii, dlouhodobě spolupracoval s Františkem Palackým. Byl členem jazykové komise při Matici české, podílel se na formování spisovné češtiny. Od roku 1848 působil i v politice, byl překladatelem u zemské vlády. Od roku 1850 vykonávak funkci sekretáře Českého muzea (dnes Národního muzea), od roku 1851 pracoval jako archivář města Prahy. Roku 1864 byl Erben jmenován ředitelem pomocných kanceláří úřadů města Prahy.

Z vydaných knih: Kytice z pověstí národních (1853, rozšířené vydání 1861), O dvojici a trojici v bájesloví slovanském (1857), Prostonárodní české písně a říkadla (1864), Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních (1865), Slovanské báje o stvoření světa (1866), Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských (1869), České pohádky (1905)

Knihy autora: