Josef Šmajs

Josef Šmajs Prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc. (*1938) je český filozof a spisovatel, profesor filozofie na Masarykově univerzitě (MU) v Brně.

Vystudoval strojní inženýrství na Vojenské akademii a filozofii na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně (dnes Masarykova univerzita) v Brně. Posléze se stal docentem a nakonec i profesorem filozofie. V letech 1996 až 2000 byl vedoucím katedry filozofie MU v Brně. Věnuje se evoluční ontologii, evoluční gnoseologii a filosofickým problémům kultury. Současnou civilizační krizi chápe jako existenciální konflikt spotřební kultury s přírodou. Vytvořil originální koncept evoluční ontologie. Je ženatý, má tři děti.

Za knihu Ohrožená kultura (1995) obdržel Cenu ministra životního prostředí ČR. Z dalších vydaných knih: Kultura proti přírodě (1994), Odumírání lidskosti (2003), Filosofie psaná kurzívou (2003), Nájemní smlouva se Zemí (2007), Potřebujeme filosofii přežití? (2008, 2011), Filosofie - obrat k Zemi (2008), Mýtus růstu a konflikt kultury s přírodou (2009), Tři hlasy (2010, spoluautor)

Odkazy: Masarykova univerzita v Brně - prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc.

Knihy autora:

 • Ukaž vše Str.: Antikvariát / Antikvariátní knihy (výborný stav) / Autoři » Josef Šmajs
 • Aby Země nebyla jen hrobem

  Člověk a příroda / Ekologie / Transformace společnosti / Autoři » Josef Šmajs / Skladem

  Literatura - Kultura - Příroda

  Josef Šmajs - Aby Země nebyla jen hrobem Kniha je autorem uspořádaným souborem referátů, které byly předneseny na brněnské konferenci Literatura, příroda, kultura.

  V první části se pojednává o Máchově tvorbě, ve druhé části o dětské literatuře ve vztahu k přírodě a ve třetí části jsou zařazeny referáty vztahující se k tématu přírody a kultury. Sborník uzavírají didaktické úvahy o vztahu přírody a kultury.

  228 stran, vazba brožovaná, formát: 206x148 mm, vydáno 2011
  cena:250,-
 • Filosofie - obrat k Zemi

  Člověk a příroda / Nakladatelství » Academia / Společnost / Autoři » Josef Šmajs

  Evolučně ontologická reflexe přírody, kultury, techniky a lidského poznání

  Josef Šmajs - Filosofie - obrat k Zemi Autor svým originálním konceptem evoluční ontologie záměrně opouští spekulativní problém vztahu jsoucna a bytí a zájem ontologie obrací k Zemi, ke zkoumání existenciálního konfliktu kultury s přírodou. První část "Evoluční ontologie", která přináší obrys procesuální teorie bytí, představuje široké filozofické pojetí evoluce jako ontické aktivity produkující tvary, uspořádanost, informaci. Spolu s problémem informace jsou zde podány i nové filozofické koncepty přírody a ekologicky ohrožené kultury. Ve druhé části s názvem Evoluční gnoseologie je naznačena aplikace evoluční ontologie na oblast tradiční filosofické teorie poznání. Ve třetí části s názvem Filosofie techniky je stručně ukázána praktická aplikace koncepce evoluční ontologie na oblast techniky a technosféry.

  431 stran, vazba vázaná, formát: 130x200 mm, vydáno 2008

  nedostupné
 • Ohrožená kultura

  Člověk a příroda / Ekologie / Transformace společnosti / Autoři » Josef Šmajs / Dostupnost: 1-6 dnů

  Od evoluční ontologie k ekologické politice

  Josef Šmajs - Ohrožená kultura Autor přichází s novým konceptem evoluční ontologie, jejíž procesuální pojetí bytí umožňuje pochopit to, co se dnes se světem děje. Na pozadí pomalé přirozené evoluce života ukazuje rychlou, přírodu poškozující evoluci kultury. Sleduje problém vzniku protipřírodní kulturní uspořádanosti z původního přirozeného řádu. Zjišťuje, že v přirozeně uspořádaném světě nemůže nový typ řádu vznikat jinak než rozbíjením přirozených struktur.

  Podstatou ekologické krize není rozpor člověka a přírody, jak se to jeví povrchnímu pohledu, nýbrž konflikt kultury se Zemí, dočasná neschopnost biosféry uhasit požár, kterým ji dnešní technická civilizace spaluje...

  272 stran, vazba brožovaná, formát: 190x120 mm, vydáno 2011
  cena:269,-
 • Potřebujeme filosofii přežití?

  Člověk a příroda / Ekologie / Nakladatelství » Doplněk / Společnost / Transformace společnosti / Autoři » Josef Šmajs / Skladem

  Úvahy o přírodě, kultuře, ekonomice, práci, poznání a popularizaci vědy

  Josef Šmajs - Potřebujeme filosofii přežití? V rozšířeném a přepracovaném textu předkládá autor evolučně ontologickou charakteristiku mnoha aspektů současného světa. Ústředním tématem knihy zůstává existenciální konflikt kultury s přírodou, ale jeho analýza je prohloubena o reflexi skrytého duchovního základu kultury a konkretizována úvahami o vztahu ekonomiky a přírody a o historickém obsahu lidské práce.

  Autor nabízí nový pohled na problém transformace dnešní protipřírodní kultury na kulturu slučitelnou s člověkem i se Zemí, kulturu dlouhodobě možnou, ukazuje na potřebu filosofie přežití, nutnost přestavby obsahu vzdělání i nového způsobu popularizace vědy a filosofie.

  150 stran, vazba brožovaná, formát: 200x130 mm, vydáno 2011
  cena:139,-
 • Tři hlasy

  Člověk a příroda / Ekologie / Nakladatelství » Doplněk / Nejlevnější knihy / Transformace společnosti / Autoři » Ivan Klíma / Autoři » Josef Šmajs / Václav Cílek

  Úvahy o povaze konfliktu kultury s přírodou

  Václav Cílek, Ivan Klíma, Josef Šmajs - Tři hlasy Už několik desetiletí žije naše společnost pod nadvládou čísel. Ekonomové sledují procentuální růst hrubého národního produktu a číslovky je uvádějí do extatických stavů. Stejně magicky působí na spotřebitele cenovky a zejména výše slev. Nemálo vědců ztotožnilo vědecký přístup s matematikou a běda článku, který neobsahuje dostatečné množství proměnných, závorek a písmen řecké abecedy. Jako by síto matematického zploštění rozhodovalo o významu věcí. Tento důraz na matematickou kvantifikaci zřejmě souvisí se snahou zakrýt drásavě kořistnickou povahu současné společnosti šedou zónou zdánlivě nehodnotících čísel...

  168 stran, vazba brožovaná, formát: 200x150 mm, vydáno 2010
  nedostupné
 • Ústava Země (antikvariát)

  Antikvariát / Antikvariátní knihy (výborný stav) / Autoři » Josef Šmajs

  Josef Šmajs - Ústava Země Něco se stalo. Optimismus z počátku tisíciletí dnes vystřídaly obavy a nejistota. Nejprve euro-americká finanční, pak globální ekonomická a s ní spojená sociální krize, i zdánlivě nesouvisející klimatická změna. Roste hrozba vojenských konfliktů, terorismu, stěhování či migrace lidí a národů. Skrytě narůstá zásadní existenciální konflikt lidské kultury se Zemí. Chybí nám zkušenost, hodnoty i program pro život v materiálně a duchovně rozmanitém světě. Množí se výzvy ekologicky cítících lidí, vědců a institucí ke změně současné civilizace a nalezení nového vztahu lidí k přírodě. Většinou ještě nejde o ucelené návody na řešení, ale jen o obavy a úzce orientované úvahy, morální apely a soupisy zbožných přání. Dokonce i papež, riskující exkomunikaci konzervativním křídlem církve, vyzval v encyklice Laudato Sí k péči všech lidí o jejich společný domov.

  Stav: kniha je nová / naražený roh desek

  160 stran, vazba vázaná, formát: 240x170 mm, vydáno 2015
  cena:199,-
 • Ukaž vše Str.: Antikvariát / Antikvariátní knihy (výborný stav) / Autoři » Josef Šmajs