Josef Dolejší

PhDr. Josef Dolejší (*1942) je český učitel, historik a autor literatury faktu. Vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval jako učitel na středních školách v Kladně. V roce 1967 se stal zakládajícím členem Klubu vojenské historie a zbraní při Vojenském historickém ústavu v Praze. Po řadu let vedl jednu z jeho sekcí. V roce 1987 mu byl udělen Záslužný kříž Pro Melito Melitense Suverenního rytířského řádu maltézského. V letech 1989 až 1992 byl sekretářem Českého velkopřevorství maltézského řádu v Praze.

Zajímal se o historii vojenství a regionální historii, později svůj zájem soustředil na magický realismus s obsahem filozofickým, alchymickým a přírodně-filozofickým. V přírodě - její podobě, stavu a vývoji - spatřuje základní schéma lidstva, neboť člověk je na přírodě stále ještě maximálně závislým, jakkoli je často jiného názoru. Hmotu pokládá za oduševnělou a přístupnou kultivaci ve smyslu alchymickém.

Vydané knihy: Průsečíky času (1997), Marines (1999), Krajinou putující hvězdy (2001), Alchymistické zahrady Čech (2002), Skryté symboly pražských zahrad (2003), Duch smaragdového kříže (2003), Pod císařským praporem (2003, spoluautor), Rytíři a dámy papežských řádů (2007), Husité - Vrchol válečného umění v Čechách (2009, spoluautor)

Knihy autora: