Jiří Waldhauser

PhDr. Jiří Waldhauser, CSc. (*1945) je český archeolog se zaměřením na dobu laténskou a kulturu Keltů. Vystudoval archeologii na Filosofické fakultě University Jana Evangelisty Purkyně v Brně, studoval také v Marburku. Pracoval v Severočeském muzeu v Liberci, Krajském muzeu v Teplicích, Moravském zemském muzeu v Brně, muzeu v Žatci, Národním technickém muzeu v Praze a muzeu Mladoboleslavska. Podílel se na mnoha archeologických výzkumech. Publikoval 21 monografií a více než 500 studií o laténské době a Keltech. Na poli prezentace archeologie vytvořil řadu expozic a výstav doma i v zahraničí. Za vytvoření archeologické rezervace úpravny zlatých rud obdržel čestné občanství města Kašperské hory. Je ženatý, má tři děti. V roce 2012 působil jako odborný asistent na Katedře archeologie Univerzity Hradec Králové.

Vydané knihy: Keltové na Jizeře a v Českém ráji (1996, 2002), Germáni v Pojizeří a v Českém ráji (spoluautor, 1997), Jak se kopou keltské hroby (1999), Encyklopedie Keltů v Čechách (2001, Dodatky 2007), Český ráj očima archeologie (2006), Keltské Čechy (2012)

Odkaz. Univerzita Hradec Králové - PhDr. Jiří Waldhauser, CSc.

Knihy autora:

 • Ukaž vše Str.: Historie českých zemí / Keltové / Nakladatelství » Academia / Pravěk / Autoři » Jiří Waldhauser
 • Archeologická tajemství Mladé Boleslavi

  Historie českých zemí / Pravěk / Autoři » Jiří Waldhauser / Dostupnost: 1-6 dnů

  Jiří Waldhauser - Archeologická tajemství Mladé Boleslavi Další kniha uznávaného archeologa PhDr. Jiřího Waldhausera, CSc. je zaměřena na výsledky archeologického bádání na území Mladé Boleslavi. Z poutavého vyprávění Jiřího Waldhausera, který se nejstarším dějinám města věnuje již několik desítek let, se dozvíte řadu zcela neznámých a dosud nepublikovaných informací. Autor čtenářům předkládá mnoho významných a pozoruhodných nálezů, vztahujících se ke konkrétním městským lokalitám, vypráví o tom, kde všude v Mladé Boleslavi a blízkém okolí můžeme narazit na stopy pravěkého a středověkého osídlení, podává zasvěcené svědectví co například ukrývají sklepní prostory mladoboleslavského hradu, měšťanských domů na náměstí či koryta řek Jizery a Klenice, nebo kde byl zakopán bronzový poklad.

  120 stran, vazba vázaná, formát: 245x170 mm, vydáno 2009
  cena:269,-
 • Český ráj očima archeologie

  Historie českých zemí / Pravěk / Autoři » Jiří Waldhauser

  300 tajemných míst a jejich příběhy

  Jiří Waldhauser - Český ráj očima archeologie Unikátní obrazová publikace, shrnující dosavadní archeologické výzkumy v Českém ráji, nás seznamuje se třemi stovkami archeologicky cenných lokalit, z nichž mnohé dodnes zůstávají obestřeny tajemstvím. Archeolog mladoboleslavského muzea PhDr. Jiří Waldhauser, CSc. se nejstarší historií této turisticky oblíbené oblasti zabývá více než 40 let. Dešifruje mnohé archeologické objevy nejen z pravěku, ale i ze středověku a novověku a prostřednictvím 450 fotografií a kresebných rekonstrukcí podává originální a názorné svědectví, jak mohla jednotlivá místa v dávné minulosti vypadat. Historické příběhy vyprávějí o životě, obživě, bojích, kultech a pohřbívání lidí doby kamenné, bronzové, železné, Keltů, Germánů a Slovanů.

  216 stran, vazba vázaná, formát: 290x240 mm, vydáno 2006
  cena:550,-
 • Encyklopedie Keltů v Čechách

  Encyklopedie / Historie českých zemí / Keltové / Pohanství / Pravěk / Autoři » Jiří Waldhauser

  Jiří Waldhauser - Encyklopedie Keltů v Čechách V pořadí již 3. dotisk unikátní encyklopedie, která zachycuje nejen na 3 000 lokalit spojených s přítomností Keltů na našem území (hroby, pohřebiště, oppida, vesnice, jednotlivé nálezy keramiky, zbraní, šperků a podobně), ale i pojednává o dějinách Keltů v Čechách, jejich životě včetně zaměstnání, náboženství, kultury a nezapomíná ani na čtenáře, kteří sami chtějí jít po stopách Keltů.

  Text provází na 1 000 ilustrací, fota včetně leteckých snímků, kresby, plánky, nákresy nálezových situací, starší dokumenty atd.

  592 strach, vazba vázaná, formát: 260x200 mm, vydáno 2001
  nedostupné
 • Encyklopedie Keltů v Čechách. Dodatky

  Encyklopedie / Historie českých zemí / Keltové / Pohanství / Pravěk / Autoři » Jiří Waldhauser / Skladem

  Jiří Waldhauser - Encyklopedie Keltů v Čechách. Dodatky V roce 2001 vyšla Encyklopedie Keltů v Čechách a dočkala se už tří dotisků. Bohatě ilustrované Dodatky přinášejí shrnutí výzkumů v letech 2000-2006, kdy bylo mj. nalezeno dalších 180 lokalit na území Čech s keltskými nálezy či sídlišti.

  Autor rekapituluje všechny dosažené pokroky na poli bádání o Keltech u nás a v závěru přináší i abecední soupis 1720 lokalit v Čechách s registrovanými keltskými nálezy.

  120 stran, vazba brožovaná, formát: 270x210 mm, vydáno 2007

  cena:229,-
 • Keltské Čechy

  Historie českých zemí / Keltové / Nakladatelství » Academia / Pravěk / Autoři » Jiří Waldhauser

  Jiří Waldhauser - Keltské Čechy Dvojí svět skrývají Čechy pro každého, lhostejno zda pro svého obyvatele, nebo pro návštěvníka. Jeden, po jehož povrchu skoro pořád chodíme či jezdíme nebo nad nímž se spíše výjimečně vznášíme, jímž (dnes) žijeme, jehož kulisou jsme každodenně provázeni. Druhý svět zůstává téměř permanentně skryt pod jeho povrchem a je to svět těch, kteří tu byli před námi. V knize půjdeme po stopách lidí, kteří v Čechách žili zhruba mezi lety 650 až 25 př. n. l. Byli to Keltové, první jménem známí obyvatelé - moderními slovy občané - Čech. Křížem krážem budeme procházet bývalou doménu Keltů až přibližně k roku 25 před narozením Krista, kdy nám Keltové zmizí z očí jako mávnutím kouzelného proutku. V naší knize přidáváme zbrusu nové pátrání po geniu loci míst, kde se prokazatelně Keltové pohybovali.

  384 stran, vazba brožovaná, formát: 200x130 mm, vydáno 2012
  nedostupné
 • Ukaž vše Str.: Historie českých zemí / Keltové / Nakladatelství » Academia / Pravěk / Autoři » Jiří Waldhauser