Jiří Navrátil

Jiří Navrátil (*1923) strávil své dětství jako syn obvodního lékaře v okolí Loun, maturoval na tamním gymnáziu a v letech 1945-48 studoval na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. Své studium však neuzavřel doktorskou zkouškou, protože jeho dizertační práce byla jako ideologicky závadná zamítnuta. Poté vyučoval mimo jiné češtině v jazykových přípravkách pro zahraniční studenty a v letech kulturního uvolnění překládal filozofické a nábožensko-filozofické knihy a podílel se na na výběru a přípravě textů pro Etickou knihovnu Čs. rozhlasu. Od roku 1968 do roku 1972 vyšly v jeho překladu tyto tituly: O. Hanisch - Ajňahíta, K. Jaspers - Otázka viny, M. Buber - Já a Ty, Aštavakragíta (překlad dvou německých převodů), Lao-c' - Tao-te-ťing (překlad podle několika cizojazyčných převodů), I. Kant - Prolegomena ke každé oříští metafyzice (spoluautorem překladu byl Jaroslav Kohout).

V následujících letech působil jako učitel angličtiny a němčiny v jazykových kurzech a v roce 1983 odešel do důchodu. Po převratu publikoval v letech 1990-93 tři knihy, v nichž je jeho vlastní text spojen s překladem celé řady citátů z textů cizojazyčných. Jde o tituly: Uvedení do zenu, Ve světě taoismu a V srdci skutečnosti.

Knihy autora:

 • Ukaž vše Str.: Buddhismus / Nakladatelství » Avatar / Autoři » Jiří Navrátil / Moudrost staré Číny / Zen / Skladem
 • O nebeském a lidském

  Nakladatelství » Avatar / Posvátné spisy / Taoismus / Autoři » Jiří Navrátil / Moudrost staré Číny

  Studie o klasickém filozofickém taoismu, doprovázená překladem Tao-te-t'ingu a výboru z knihy Čuang-c' / Ukázky z úvodní studie Jiřího Navrátila

  Jiří Navrátil - O nebeském a lidském Tato kniha je věnována jeho dvěma největším představitelům a jejich dílům a všímá si i jejich působení v celku čínské kultury. První z těchto knih, Tao-te-ťing (čili klasická kniha o Tau a Te), rozsahem velmi malá, byla tradicí připsána legendární postavě jménem Lao-c’, a její vznik byl v souladu s tím umístěn do 6. století př.n.l. I když existence postavy samé není historicky doložena a dobu vzniku původní podoby díla nelze přesněji určit, můžeme jeho autora nadále nazývat Lao-c’em čili Starým mistrem, aniž bychom ho ztotožňovali s onou legendární postavou. Kniha sama patří bezesporu k tomu nejhlubšímu, co bylo kdy napsáno. Žádné z klasických čínských děl podobného rozsahu nebylo tak vlivné jako ona, k žádnému nebylo napsáno tolik komentářů. Je to sbírka sugestivních, velmi hutných básnicko-filozofických aforismů...

  199 stran, vazba vázaná, formát: 205x130 mm, vydáno 2003
  nedostupné
 • Učení

  Nakladatelství » Avatar / Autoři » Jiří Navrátil / Autoři » Šrí Ramana Maharši / Duchovní cesta

  Vybrané výroky Šrí Ramana Maharšiho / Uspořádal, přeložil a průvodními texty opatřil Jiří Navrátil

  Šrí Ramana Maharši - Učení Šrí Ramana Maharši byl jedním z největších mudrců a současně i jedním z největších duchovních učitelů v dějinách. Publikace je výborem Maharšiho výroků a duchovních rozhovorů. Zárukou kvality je její překladatel a autor průvodního slova Jiří Navrátil, který jednotlivé texty přehledně tematicky uspořádal - formálně tím dílo získalo encyklopedický rozměr.

  Poznání sebe sama není výsadou jedinců, nýbrž možností každého opravdového zájemce. Maharšiho učení o jednotě, jako jeden z nepochybných vrcholů lidského ducha, nejenže k tomuto poznání vede, ale přímo k němu vyzývá. Záleží jen na nás, zda tuto výzvu vyslyšíme.

  245 stran, vazba vázaná, formát: 205x135 mm, vydáno 2005
  nedostupné
 • Uvedení do zenu

  Buddhismus / Nakladatelství » Avatar / Autoři » Jiří Navrátil / Moudrost staré Číny / Zen / Skladem

  Jiří Navrátil - Uvedení do zenu Kniha Jiřího Navrátila nás prostřednictvím bezpočtu kóanů, zenových příběhů a výroků mistrů velmi fundovaně uvádí do problematiky zenového buddhismu. Autor s hlubokou znalostí filozoficko-historických reálií postupně odkrývá smysl zenové praxe a seznamuje nás s podmínkami vzniku této filozofie a s jejím vývojem na území Číny a Japonska.

  Publikace má všechny předpoklady stát se pro mnohé klíčem k rozluštění zevního tajemství zenu a průvodcem na cestě k odhalení původní přirozenosti.

  223 stran, vazba vázaná, formát: 205x130 mm, vydáno 2004
  cena:319,-
 • Ukaž vše Str.: Buddhismus / Nakladatelství » Avatar / Autoři » Jiří Navrátil / Moudrost staré Číny / Zen / Skladem