Jiří Langer

Jiří Mordechaj Langer (1894-1943) byl židovský mystik, básník, publicista a překladatel.

Jiří Langer Narodil se 7. března 1894 v Praze do obchodnické rodiny. Nejdříve se začal zajímat o mystiku prostřednictvím díla básníka Otokora Březiny, posléze spolu se svým přítelem Alfredem Fuchsem i o židovskou mystiku. Naučil se hebrejsky, studoval talmud. Ovládal i jidiš, aramejštinu a arabštinu. Od roku 1913 navštěvoval komunitu belzských chasidů na východě Haliče. Pobýval tam dohromady asi pět let. Pobyt významně ovlivnil jeho život. V období po vzniku první republiky se pod vlivem Sigmunda Freuda zabýval kombinováním židovské mystiky a psychoanalýzy (výsledkem byla kniha Erotika kabaly). Učil na pražské židovské škole, byl úředníkem Ústředního svazu sionistického a Židovského národního fondu. Na podzim 1939 se spolu s dalšími židy odhodlal k emigraci. Po různých nesnázích se v únoru 1940 dostal do Palestiny, během cesty však vážně onemocněl a 12. března 1943 v Tel Avivu zemřel.

Vydané knihy: Erotika kabaly (1923, 1991), Básně a písně přátelství (1929, 2013), K úmrtí básníkovu (Za Franzem Kafkou) (1932-33), Devět bran (1937), Talmud: Ukázky a dějiny (1938), Zpěvy zavržených (1938), Studie, recenze, články, dopisy (1995)

Knihy autora:

 • Ukaž vše Str.: Nakladatelství » Avatar / Posvátné spisy / Židovská mystika / Autoři » Jiří Langer
 • Devět bran, Talmud

  Nakladatelství » Avatar / Posvátné spisy / Židovská mystika / Autoři » Jiří Langer

  Jiří Langer - Devět bran, Talmud Langerův soubor chasidských legend Devět bran je dílem mimořádným, vpravdě mistrovským. Co do myšlenkové hloubky i literárního zpracování. Dotýká se nejzazších hlubin lidského bytí, povznáší eticky i esteticky, jiskří vtipem a půvabem. Pohladí, povzbudí a nasměruje duši hledající pravdu a harmonii života. V málokteré knize najdeme tolik moudrosti a opravdovosti, tolik jemnosti a krásy. A přece je tento duchovní a umělecký skvost namnoze opomíjen, přehlížen a nedoceněn. S úctou a radostí jsme připravili toto vydání, abychom alespoň trochu přispěli k rozšíření obecného povědomí o průzračné hloubce chasidských světců i geniálním ztvárnění jejich osudů Jiřím Langerem. Vždyť Devět bran patří k tomu nejlepšímu, co kdy bylo lidskou rukou a srdcem napsáno. Nakladatel vychází z původního vydání nakl. ELK, které schvaloval Jiří Langer a polygrafické stránce knihy je věnována nadstandardní péče.

  320 stran, vazba vázaná, formát: 210x140 mm, vydáno 2016
  nedostupné
 • Ukaž vše Str.: Nakladatelství » Avatar / Posvátné spisy / Židovská mystika / Autoři » Jiří Langer