Jaroslav Kadrnožka

Jaroslav Kadrnožka Prof. Ing. Jaroslav Kadrnožka, CSc. je český vědec, autor odborných i populárně vědeckých publikací. Vystudoval strojní fakultu ČVUT v Praze. Od roku 1964 působí na VUT v Brně. Zabývá se oblastí tepelné a částečně i jaderné energetiky, věnuje se ekologickým problémům a hledání alternativ při výrobě energie.

Z vydaných knih: Tabulky vlastností vody a páry (1999), Teplárenství (2001), Lopatkové stroje (2004), Tepelné turbíny a turbokompresory (2004), Energie a globální oteplování (2006), Globální oteplování Země (2008), Země se ubrání (2010).

Odkazy: VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství - prof. Ing. Jaroslav Kadrnožka, CSc.

Knihy autora: