Jana Kropáčková

PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. je česká pedagožka se zaměřením na rané dětství a předškolní vzdělávání v mateřských školách i výchovu v rámci rodiny. Působí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Z vydaných knih: Budeme mít prvňáčka (2007), Dítě předškolního věku dříve a dnes (2008), Má mateřská škola za úkol děti připravovat na školu, nebo ne? (2012), Prvňáčkovy kroky usnadní dobře informovaní rodiče (2013)

Knihy autorky: