Jan Sokol

Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. (*1936) je českým vysokoškolským pedagogem, filozofem, překladatelem a publicistou. Přednáší na univerzitách v ČR i zahraničí, zaměřuje se na evropská a filozofická témata. Zabývá se i dějinami náboženství (zejména křesťanství) a filozofickou antropologií. V letech 2000-2007 byl prvním děkanem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. V letech 1990-1992 byl poslancem Federálního shromáždění, v roce 1998 byl ministrem školství a v únoru 2003 kandidoval neúspěšně ve volbách prezidenta ČR. Je autorem např. těchto knih: Mistr Eckhart a středověká mystika, Člověk a náboženství, Zůstat na zemi, Člověk a svět očima bible, Poselství Ježíšovo.

Knihy autora: