Jan Kozák

Mgr. Jan Kozák je český autor, překladatel a nakladatel, zabývá se starými indoevropskými filozofickými a religiózními tradicemi, zejména gnózí ve vztahu k východním duchovním školám.

Z vydaných knih: Křesťané před Kristem, za Krista a po Kristu (1995), České lidové příběhy o vodnících (2000), Kořeny indoevropské duchovní tradice (2001, 2014), Tři přednášky o gnozi (2002)

Knihy autora: