Jan Filip

Jan Filip Jan Filip (1900-1981) byl český archeolog a historik, autor populárně vědeckých knih o pravěku a keltské civilizaci. Přednášel na Univerzitě Karlově v Praze. V letech 1963 až 1974 byl ředitelem Archeologického ústavu ČSAV.

Z vydaných knih: Umělecké řemeslo v pravěku (1941), Pravěké Československo (1948), Keltové ve střední Evropě (1956), Keltská civilizace a její dědictví (1959, 1963 - 3. doplněné vydání, 1996 - 4. doplněné vydání).

Knihy autora: