Jan Bouzek

Jan Bouzek Prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. (*1935) vystudoval klasickou a prehistorickou archeologii. Je profesorem klasické archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, externě vyučuje i na Masarykově univerzitě v Brně. Hostoval na univerzitách v Rakousku, Německu, Francii a USA. Je kurátorem klasickoarcheologické sbírky Národního muzea v Praze. Roku 1994 otevřel Muzeum antického sochařství a architektury v Litomyšli. Vedl nebo se podílel na řadě archeologických výzkumů u nás i v zahraničí. Zaměřuje se především na středoevropskou a mediteránní archeologii a paleoklimatologii. Zabývá se rovněž vztahy mezi starověkými civilizacemi. Hlásí se k antroposofii a oficiálně ji reprezentuje.

Vydané knihy: Antické Černomoří (1978), Objevy ve Středomoří (1980), The Aegean, Anatolia and Europe: Cultural Interrelations in the Second Millennium B.C. (1985), Periklovo Řecko (1990), Thrákové (1990), Greece, Anatolia, and Europe: Cultural Interrelations During the Early Iron Age (1997), Etruskové: jiní než všechny ostatní národy (2003), Pravěk českých zemí v evropském kontextu (2005), The Culture of Thracians and Their Neighbours (2005), Keltové našich zemí v evropském kontextu (2007), Jak se domluvit s jinými (2008), Umění a myšlení (2009), Keltové českých zemí v evropském kontextu (2009), Pravěk českých zemí v evropském kontextu (2011), Od mýtu k logu (2011, spoluautor), Řeč umění a archaické filosofie (2011, spoluautor)

Odkazy: Univerzita Karlova, Masarykova univerzita

Knihy autora: