James Robinson

James M. Robinson James McConkey Robinson (*1924) je americký religionista, emeritní profesor na Claremont Graduate University v Kalifornii, zakladatel Institutu pro antiku a křesťanství (Institute for Antiquity and Christianity). Dlouhodobě působil ve funkci stálého tajemníka Mezinárodního výboru UNESCO pro kodexy v Nag Hammádí. Robinson je považován za nejvýznamnějšího experta na problematiku původních zdrojů novozákonních evangelií (pramen Q) a za průkopníka výzkumu Nag Hammádské sbírky. Je autorem nebo spoluautorem 14 knih, mj. Nové pátrání po historickém Ježíši (1959), Páté evangelium (1998), Jidášova tajemství (2006), Ježíš podle nejstarších svědectví (2007).

Vyjádření Jamese Robinsona k Tomášovu evangeliu si můžete přečíst v tomto článku.

Knihy autora: