James Bakalar

James B. Bakalar je spoluredaktorem časopisu Harvard Mental Health Letter a lektorem práv na psychiatrickém oddělení Harvardské lékařské fakulty.

Knihy autora: