Ivan O. Štampach

Doc. ThDr. Ivan (Odilo) Štampach (*1946) je český religionista a teolog.

Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě se sídlem v Trnavě. V letech 1968 až 1970 studoval dálkově filosofii a pedagogiku na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Roku 1970 byl ze studia vyloučen "za přípravu na opuštění republiky a přípravu na podvracení republiky". Do roku 1974 byl vězněn. Po propuštění pracoval ve výpočetním středisku v Praze. V letech 1978 až 1983 tajně studoval teologii, v roce 1983 byl v Berlíně tajně vysvěcen na římskokatolického kněze. Roku 1987 vstoupil do dominikánského řádu, přijal řádové jméno Odilo.

Veřejnou pedagogickou činnost zahájil v roce 1990. V roce 1991 se stal členem zednářské Velké lóže České republiky. Roku 1992 získal licenciát teologie na Papežské teologické akademii v Krakově a roku 1994 doktorát teologie na Papežské teologické fakultě v Poznani. Na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se habilitoval roku 1996. Po kritice směřování římskokatolické církve mu v roce 1996 neprodloužilo tehdejší vedení Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy učitelskou smlouvu. Od července 1999 působil jako duchovní v pražské farnosti starokatolické církve, čímž z hlediska římskokatolické církve upadl do exkomunikace, automaticky byl propuštěn z dominikánského řádu a ztratil pravomoci plynoucí z jeho kněžského svěcení. Ve starokatolické církvi působil jako výpomocný kněz do roku 2002, v současné době se nadále hlásí ke křesťanství, jako duchovní nepůsobí v žádné církvi.

V parlamentních volbách v červnu 2002 byl jako nestraník lídrem kandidátky Strany zelených v Pardubickém kraji. Byl členem Křesťansko-sociální platformy ČSSD a mluvčím iniciativy ProAlt.

Od roku 1996 přednáší na Evangelické teologické fakultě UK v Praze. Od roku 2000 působí na katedře religionistiky Univerzity Pardubice. Je předsedou Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů, členem předsednictva Českého helsinského výboru a místopředsedou správní rady nadace Světový Étos - Centrum Prokopios.

Vydané knihy: Sekty (1992), Malý přehled náboženství (1992), Život, Duch a všechno (1993), Sekty a nová náboženská hnutí (1994), Nástin ekumenické teologie (1995), Snění v plné bdělosti (1997), Náboženství v dialogu (1998), A nahoře nic…(2000), Tušili světelné záplavy (2001), Čaroděj dřímá v každém z nás (2004), Přehled religionistiky (2008), Na nových stezkách ducha (2010)

Knihy autora:

 • Ukaž vše Str.: SLEVY A AKCE / Nakladatelství » Portál / Autoři » Ivan O. Štampach / Skladem
 • Na nových stezkách ducha

  SLEVY A AKCE / Nakladatelství » Vyšehrad / Autoři » Ivan O. Štampach / Duchovní cesta / Skladem

  Přehled a analýza současné religiozity

  Ivan O. Štampach - Na nových stezkách ducha Nová přehledná monografie známého českého religionisty analyzuje a systematicky třídí náboženskou scénu dnešní doby. Ve svém velkorysém záběru shrnuje i duchovní a myšlenkové směry, které bývají někdy opomíjeny, jako jsou mimokřesťanské spirituality západního původu (např. hermetismus). Vlastním autorovým přínosem je dále rozbor kritiky náboženství a ateismu či nových podob mezináboženských vztahů. K zásadním patří i úvodní metodologické pasáže, které kriticky připravují půdu a hranice zkoumání předmětu, jehož uchopení je z povahy věci netriviální. Publikace chce svými novými interpretacemi vstoupit do odborné diskuse, vedle toho však dobře poslouží ivysokoškolským studentům v kurzech věnovaných současné religiozitě nebo jejím dílčím otázkám, jakož i zainteresované veřejnosti.

  264 stran, vazba brožovaná, formát: 205x140 mm, vydáno 2004
  cena:149,-
 • Přehled religionistiky

  SLEVY A AKCE / Nakladatelství » Portál / Autoři » Ivan O. Štampach / Skladem

  Ivan O. Štampach - Přehled religionistiky Religionisticko-teologický přehled se zabývá vývojem a strukturou religionistiky jako vědního oboru, vztahem religionistiky a teologie a přináší přehled náboženských systémů včetně důkladné charakteristiky spektra náboženských směrů s přihlédnutím k situaci v České republice. Těžištěm knihy jsou kapitoly autorovi tematicky zvláště blízké. Týkají se nové religiozity, problematiky sektářství a mezináboženského dialogu. Knihu ocení studenti religionistiky a teologie i učitelé společenskovědních oborů.

  240 stran, vazba pevná, formát: 210x150 mm, vydáno 2008
  cena:299,-
 • Ukaž vše Str.: SLEVY A AKCE / Nakladatelství » Portál / Autoři » Ivan O. Štampach / Skladem