Ivan Illich

Ivan Illich (1926-2002) byl rakouský filozof, katolický kněz a velký kritik západní kultury, západního systému školství, lékařství, energetiky, dopravy a ekonomického rozvoje. Narodil se ve Vídni do rodiny chorvatského katolického kněze a židovské matky. Vystudoval histologii a krystalografii na univerzitě ve Florencii, teologii a filozofii na univerzitě ve Vatikánu a středověkou historii v Salcburku. Ovládal italštinu, španělštinu, francouzštinu a němčinu. V roce 1951 se stal farářem v chudinské čtvrti v New Yorku. Roku 1956 byl jmenován prorektorem Katolické univerzity v Portoriku. V roce 1961 založil mezikulturní dokumentační středisko CIDOC (Centro Intercultural de Documentatión) v Cuernavaca v Mexiku, kde rozpracoval většinu myšlenek, které se objevují v jeho spisech.

Vydané knihy: Odškolnění společnosti (1971), Oslava bdělosti (1971), Nástroje družnosti (1973), Energie a spravedlnost (1974), Limity medicíny (1974), Právo na užitečnou nezaměstnanost (1978), Stínová práce (1981), Gender (1982), H2O a vody zapomnění (1985), ABC: alfabetizace populárního myšlení (1988), Rouhání: Radikální kritika naší technokratické kultury (1995), Korupce křesťanství (2000)

Knihy autora: