Islámská mystika

 • Ukaž vše Str.: Islámská mystika / Nakladatelství » Portál / Autoři » Bahman Namvar-Motlag / Autoři » Džaláleddín Rúmí / Autoři » Lila Ibrahim-Ouali
 • Hledání pravdy a krásy

  Beletrie / Islámská mystika / Mýty a pověsti / Nakladatelství » DharmaGaia

  Antologie perské literatury

  Hledání pravdy a krásy Perská kultura patří mezi nejstarší kultury Asie a daleko přesahuje hranice dnešního Íránu. V dobách svého největšího rozkvětu zahrnovala velkou část Blízkého východu, Střední Asii, Afghánistán a zasahovala i do Indie. Její významnou součástí je slovesná tvorba, umělá i lidová, z jejíchž nejstarších památek vyniká Avesta připisovaná proroku a reformátoru Zoroastrovi (Zarathuštrovi, 7. - 6. stol. př. Kr.). Středoperské období se vyznačuje bohatstvím děl náboženského i světského obsahu psaných tzv. pahlavštinou. Vítězství islámu v 7. století znamenalo dlouhodobé potlačování íránských prvků, postupnou islamizaci a pronikání arabštiny do perštiny včetně přijetí arabského písma.

  332 stran, vazba vázaná, formát: 205x140 mm, vydáno 2005
  cena:329,-
 • Průvodce poutníka na cestě za nejzazším cílem

  Islámská mystika / Autoři » Nafásí Azíz bin Mohammed / Duchovní cesta / Skladem

  Průvodce poutníka na cestě za nejzazším cílem Úvod do súfismu

  Základem tohoto stručného úvodu do súfismu je text, který patří mezi první informace o súfismu, jež se dostaly do Evropy, některé části byly zveřejněny v latinském překladu již v roce 1663. Kniha je překladem z anglického Palmerova zpracování z roku 1867 a přibližuje súfismus jako muslimskou verzi gnóze.

  Z angličtiny přeložil a doplnil úvodem a výkladem Jaromír Kozák

  95 stran, vazba brožovaná, formát: 190x125 mm, vydáno 2007

  Související články na Gnosis: Džaláluddín Rúmí: Mystické ódy, Apokryfní evangelia v Koránu
  cena:149,-
 • Příběhy dervišů

  Islámská mystika / Nakladatelství » Portál / Autoři » Idries Shah

  Tradiční příběhy súfijských mistrů

  Idries Shah - Příběhy dervišů I přes časový a geografický odstup přitahují súfijské příběhy již po staletí pozornost čtenářů západní kultury. Súfismus, který je mystickou tradicí islámu, představuje méně známou tvář tohoto náboženství, která se vyznačuje duchovní hloubkou, otevřeností, tolerancí. Ve školách súfijských mistrů měly často při výchově žáků své pevné místo příběhy. Byly vyprávěny s podobným úmyslem jako například kóany v zenovém buddhismu. Měly totiž narušit navyklé strnulé způsoby vnímání a myšlení, poučit o často paradoxním charakteru reality, otevírat mysl pro hlubší smysl věcí.

  176 stran, vazba brožovaná, formát: 205x145 mm, vydáno 2001

  Související článek na Gnosis: Džaláluddín Rúmí: Mystické ódy
  nedostupné
 • Rúmí a súfismus

  Islámská mystika / Nakladatelství » CAD Press / Autoři » Džaláleddín Rúmí / Autoři » Eva de Vitray-Meyerovitch / Duchovní cesta / Skladem

  Úvod do islámské mystiky

  Eva de Vitray-Meyerovitch - Rúmí a súfismus Práce o životě a díle Džaláluddína Rúmího (1207-1273), islámského učence a zakladatele řádu Tancujících dervišů, jehož orientalisté považují za největšího mystického básníka všech dob. Autorka, náležející k předním světovým odborníkům na súfismus, zde uvádí i četné výňatky z dosud nepublikovaných vzácných rukopisů. Pojednání o súfismu popisují řád takíje, stejně jako etapy (makámat), kterými prochází poutník (sálik) na mystické Cestě, ale též iniciační tradici, odevzdání určitého duchovního vlivu, božské inspirace (baraka), které může udělit jen člověk, náležející k řetězu (silsila), sahajícímu až k samému Prorokovi.

  160 stran, vazba brožovaná, formát: 200x150 mm, vydáno 1993

  Související články na Gnosis: Džaláluddín Rúmí: Mystické ódy, Apokryfní evangelia v Koránu
  cena:225,-
 • Súfismus

  Islámská mystika / Nakladatelství » Vyšehrad / Autoři » Luboš Kropáček / Skladem

  Syntetické dílo z pera českého znalce islámu.

  Luboš Kropáček - Súfismus Přehled kapitol:
  I. Mystická tradice v islámu. Co je súfismus - Etymologická hra - Súfismus v evropském pohledu - Místo v islámu - Domácí a cizí zdroje - Kdo je súfí? - Snahy o typologické rozčlenění.
  II. Dějiny. Prameny a periodizace - Súfismus rané doby - Zlatý abbásovský věk - Systemizace - Suhrawardí a íránská teosofie - Hvězdný čas poezie - Ibn Arabí - Súfismus v Indii - Uspořádaná zbožnost taríq - Na prahu reforem. III. Velká témata a činy. Korán - Jedinost Boží (tawhíd) - Láska - Srdce - Ježíš - Duše a duch - Tělesnost, zdraví a eros - Zázraky súfíjských světců - Poezie - Architektura a výtvarné umění - Hudba a tanec. V. Súfismus v periferních oblastech islámu Čína - Indonésie - Subsaharská Afrika - Evropa.

  336 stran, vazba vázaná, formát 130x200 mm, vydáno 2008

  Související články na Gnosis: Džaláluddín Rúmí: Mystické ódy, Apokryfní evangelia v Koránu
  cena:348,-
 • Univerzální súfismus

  Islámská mystika / Autoři » Hendrikus J. Witteveen / Skladem

  H. J. Witteveen - Univerzální súfismus Súfismus není teorie a neobsahuje žádné dogma. Jeho kořeny tkví hluboko v bohaté spirituální půdě starého Egypta. Vstřebal západní vlivy hermetismu, gnosticismu, novoplatonismu, stejně jako východní vliv buddhismu, zoroastrianismu, učení véd a islámu. Tato kniha je zasvěceným a hlubokým pohledem na celý systém a jeho historii. Přináší také podrobný vhled do učení známého indického mystika Hazarata Inayata Khana, který žil v první polovině našeho století a přizpůsobil starověké učení súfismu naší moderní době. Když člověk najde něco hodnotného, přirozeně si přeje podělit se o to. Proto vznikla tato kniha představující bohatý svět univerzálního súfismu.

  181 stran, vazba brožovaná, formát: 210x150 mm, vydáno 1998
  cena:159,-
 • Úsměvy a moudrost Persie

  Islámská mystika / Nakladatelství » Portál / Autoři » Bahman Namvar-Motlag / Autoři » Džaláleddín Rúmí / Autoři » Lila Ibrahim-Ouali

  Krátké příběhy, vybrané a převyprávěné z Masnaví

  Úsměvy a moudrost Persie Dílo velkého perského básníka a filozofa Džaláluddína Rúmího, které Rúmí (zvaný také Mauláná - náš pán) diktoval svým žákům na konci svého života - před více než sedmi sty lety.

  Rúmí se narodil roku 1207 na severu nynějšího Afghánistánu, kdysi kolébky bohaté kultury. Žil v turecké Anatolii a navštívil Bagdád, Damašek, Aleppo, Mekku a další tehdejší významná města. Byl scestovalým kosmopolitou, jehož utvářela i nesčetná setkání s různými lidmi, a všude hlásal snášenlivost. Rúmí představuje významnou postavu literatury, umění a filozofie v Íránu i v celém arabsko-muslimském světě.

  143 stran, vazba vázaná, formát: 200x120 mm, vydáno 2004
  nedostupné
 • Ukaž vše Str.: Islámská mystika / Nakladatelství » Portál / Autoři » Bahman Namvar-Motlag / Autoři » Džaláleddín Rúmí / Autoři » Lila Ibrahim-Ouali