Hana Blochová

RNDr. Mgr. Hana Blochová alias Rosa de Sar je česká publicistka, autorka knih o historických záhadách, mystériích, hermetismu a počátcích křesťanství. Vystudovala dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, výtvarnou kritiku na univerzitě v Brně, technologii restaurování na Vysoké Škole Chemicko-Technologické a Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je členkou souboru středověké, lidové a alternativní hudby Kvinterna. Zpívá a hraje na varhany, příčnou flétnu a harfu. Sólově nebo s Kvinternou vystupuje v ČR i v zahraničí.

Z tvorby: Karlštejn, Magister Theodoricus a umění doby Karla IV. (studie), Marie z Magdaly a ženy v životě Ježíše (2007), Mesiáš (2010), Pyramidy, obři a zaniklé vyspělé civilizace u nás (2011), Mysterium Karlštejna (2012)

Odkaz: http://sar-blochova.cz/

Knihy autorky:

 • Ukaž vše Str.: Historie českých zemí / Megality / Autoři » Hana Blochová / Autoři » Jaroslav Růžička / Historické záhady / Dostupnost: 1-6 dnů
 • Marie z Magdaly a ženy v životě Ježíše

  Křesťanství / Marie Magdaléna / Autoři » Hana Blochová / Historické záhady / Dostupnost: 1-6 dnů

  2. rozšířené vydání

  Marie z Magdaly a ženy v životě Ježíše V apokryfním Filipovu evangeliu se píše, že Ježíše na jeho pozemské pouti vždy provázely tři Marie: jeho matka, sestra a snoubenka. I když se tento text jeví jako symbolický, jedná se o reálné postavy Ježíšovy matky Marie, jeho nevlastní sestry a manželky Marie Salomé z Betánie a mystické partnerky Marie Magdalény. Všechny tyto tři ženy byly též přítomny Ježíšovu ukřižování na Golgotě, včetně jeho zřejmě druhé manželky Marie Jakubovy a blízké přítelkyně královské Salomé, významné podporovatelky celého hnutí, dcery Herodovy a matky Marty a Lazara. Pod křížem se sešla Ježíšova nejbližší rodina a přátelé - matka a jeho dvě manželky v bílé roušce vdaných žen, prostovlasá svobodná kněžka Marie Magdaléna a jeho přítelkyně Salomé v královském turbanu.

  464 stran, vazba vázaná, formát: 210x150 mm, vydáno 2015
  cena:429,-
 • Mesiáš

  Křesťanství / Autoři » Hana Blochová / Historické záhady

  Rosa se Sar - Mesiáš Kniha přináší nový pohled na život Ježíše a jeho duchovní odkaz. Všímá si méně známých písemností i výpovědi uměleckých památek Egypta, Sýrie, Turecka a Evropy, jež autorka sama navštívila. Dokládá, že Ježíš byl egyptským chrámovým učencem, zasvěceným mystérií a gnostikem z okruhu Šimona Mága a zcela nově se zaměřuje také na odkaz jeho dvanácti učednic, zakladatelek janovských křesťanských obcí. Současně odkrývá roli Ježíšových apoštolek pro středověkou Evropu a význam Sýrie pro vznik prvních křesťanských kosmopolitních komunit. Důležitou kapitolu knihy tvoří také korespondence Ježíše s králem Abgarem z doby jeho ukřižování a sdělení mystika Jakuba Lorbera.

  295 stran, vazba vázaná, formát: 220x160 mm, vydáno 2010
  nedostupné
 • Mysterium Karlštejna

  Historie českých zemí / Autoři » Hana Blochová / Historické záhady

  Alchymie, posvátná geometrie a malířství u dvora Karla IV.

  Rosa de Sar - Mysterium Karlštejna Autorka v knize shrnula výsledky svých průzkumů hradu Karlštejna v oblasti křesťanského hermetismu a malířství z let 1987 - 2012. Pozornost věnuje hlavně dílu Magistra Theodorika, karlštejnské alchymii, posvátné geometrii a hermetické stavbě hradu. Nově zpracovává také téma Svatého Grálu v Čechách a obřady Karla IV. na Karlštejně.

  "Hrad Karlštejn lze považovat za vyspělý 'areál mystérií' v duchu egyptského hermetismu, jenž byl staviteli Karla IV. vystavěn symbolicky jako trojstupňový 'chrámový hrad' k poctě Boží Trojice a spáse křesťanstva. Tvoří ho areál studniční věže, palác, malá a velká věž, kde každá jmenovaná část nesla kromě role světské i roli hermetickou..."

  408 stran, vazba vázaná, formát: 220x150 mm, vydáno 2012
  nedostupné
 • Pyramidy, obři a zaniklé vyspělé civilizace u nás

  Historie českých zemí / Megality / Autoři » Hana Blochová / Autoři » Jaroslav Růžička / Historické záhady / Dostupnost: 1-6 dnů

  3. doplněné vydání

  Pyramidy, obři a zaniklé vyspělé civilizace u nás Kniha nabízí zcela jiný pohled na vývoj člověka a naší civilizace na Zemi, a tak naleptává vědecká východiska mnoha oborů. Autoři, RNDr. Mgr. Hana Blochová, specialistka na průzkumy památek, autorka uznávaných publikací z doby vzniku křesťanství, a ing. Jaroslav Růžička, objevitel nové nedestruktivní detekční metody pro archeologii, prokazují existenci desítek pyramidálních i dalších monumentálních staveb na území ČR i jejich stavitelů - inteligentních obrů, kteří žili na naší planetě společně s veleještěry i ostatními živočišnými druhy již od prvohor a v několika etapách vymřeli. Vystřídala se zde celá řada vyspělých civilizací, jež zanikaly při katastrofách, avšak ruiny jejich staveb se na Zemi dosud nacházejí…

  304 stran, vazba vázaná, formát: 242x170 mm, vydáno 2015
  cena:369,-
 • Ukaž vše Str.: Historie českých zemí / Megality / Autoři » Hana Blochová / Autoři » Jaroslav Růžička / Historické záhady / Dostupnost: 1-6 dnů