Geoff Stray

Geoff Stray Geoff Stray se výzkumem mayských kalendářů usilovně zabývá již několik desetiletí a publikoval na toto téma řadu knih. Založil a udržuje webovou stránku, která je věnovaná roku 2012, kdy nastane podle mayského kalendáře konec světa. Ve svém volném čase vyrábí ručně šité boty.

Odkazy: http://www.diagnosis2012.co.uk

Knihy autora: