Florinda Donnerová

Florinda Donnerová (1944-1998) byla žačkou dona Juana Matuse a jeho skupiny čarodějů (viz. knihy Carlose Castanedy). Narodila se německým rodičům, kteří s ní emigrovali do Venezuely. Později žila v americkém Los Angeles. Zmizela v roce 1998.

Výuka, kterou Florinda prošla, se od učení Carlose Castanedy poněkud liší, a to jednoduše proto, že ženy jsou způsobilejší pro vstup do neobvyklých oblastí vědomí. Florinda reprezentuje část učení čarodějů Mexika, kteří využívají ve své praxi zvláštní techniky, spočívající v ovládání snových stavů vědomí, jež umožňují vnímání jiných světů, než je tento svět každodenního života. Důležitým aspektem učení je osvobození se od nadvlády svého já. Lidé jsou magickými bytostmi, jež jsou schopné ohromujících činů, pokud se ovšem dokáží zbavit své sebedůležitosti a oprostit se od navyklých způsobů jednání a vnímání světa. Cílem učení je připravit adepty na setkání s nekonečnem.

Knihy autorky: