Evelyn Underhill

Evelyn Underhill Evelyn Underhill (1875-1941) byla britská spisovatelka a básnířka. Už od dětství projevovala živý zájem o mystiku a spiritualitu. Vyznáním měla nejblíže k anglokatolicismu, novoplatonismu a také k pacifismu. Přestože vzdělání získala převážně samostudiem, vyučovala od roku 1921 filozofii náboženství na univerzitě v Manchesteru a stala se první ženou přednášející teologii na univerzitě v Oxfordu. V anglicky hovořícím světě patřily její knihy o křesťanské mystice po celou první polovinu 20. století k nejčtenějším.

Z vydaných knih: Mystika (1911), Ruysbroeck (1914), Mystika u Plótina (1919), Bohoslužba (1936), Církev a válka (1940)

Knihy autorky: