Esther de Waal

Esther de Waal Esther de Waal vystudovala historii v Cambridge a vyučovala ji na univerzitách v Cambridge a Nottinghamu, v Lincoln Theological College a Canterbury School of Ministry a přes 15 let byla tutorem na Open University. Za svého pobytu v Canterbury napsala knihu "Hledání Boha cestou svatého Benedikta" (1984), jež vyšla i v USA a byla přeložena do francouzštiny, holandštiny, italštiny a němčiny. Roku 1985 obdržela čestný doktorát od St John's Collegeville v Minnesotě za svůj příspěvek ke studiu sv. Benedikta a za své ekumenické dílo. Dalším předmětem jejího zájmu je keltská spiritualita a mezi její knihy na toto téma patří "Bůh pod mou střechou: Keltské písně a požehnání" (1984) a "Keltská vize, výbor z Carmina Gadelica" (1988). Společně s A. M. Allchinem vydala "Práh světla: Modlitby a chvály z keltské tradice" (1986).

Knihy autorky: