Dušan Zbavitel

Dušan Zbavitel PhDr. Dušan Zbavitel, DrSc. (1925-2012) byl přední český indolog, publicista a překladatel.

Vystudoval indologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V 50. a 60. letech pracoval jako vědecký pracovník a vedoucí oddělení Jižní a jihovýchodní Asie Orientálního ústavu v Praze. Byl také vedoucím redaktorem časopisu Nový Orient a New Orient Bimonthly. Externě přednášel bengálštinu na Filozofické fakultě. Z politických důvodů byl v roce 1969 propuštěn a živil se jako učitel sanskrtu a překladatel z bengálštiny, sanskrtu a angličtiny.

Přeložil přes 60 knih, např. upanišady, džátaky nebo dílo Rabíndranátha Thákura. Je autorem učebnic sanskrtu, bengálštiny a vědeckých monografií v oboru bengálského jazyka a literatury. Napsal také několik cestopisů a populárně-vědecké knihy o indických kulturních dějinách. V roce 2006 mu indická vláda udělila řád Padma Bhushan za přínos v literatuře a vzdělávání.

Vydané knihy: Indie zblízka (1960), Rabíndranáth Thákur. Vývoj básníka (1961), Bozi, bráhmani, lidé. Čtyři tisíciletí hinduismu (1964), Dvakrát Pákistán (1964), Moudrost a umění starých Indů (1971), Bangladéš. Stát, který se musel zrodit (1973), Setkání a proměny (1976), Jedno horké indické léto (1982), Starověká Indie (1985), Bohové s lotosovýma očima (1987), Divadlo južnej Azie (1987), Sanskrt (1987), Pod praporem krále nebes. Divadlo v Indii (1988), Hinduismus a jeho cesty k dokonalosti (1993), Průvodce dějinami staroindické literatury (1996), Indie a Indové - od dávnověku k dnešku (1997), Otazníky starověké Indie (1997), Rámájana (2000), Hinduismus (2007), Raný indický buddhismus (2007), Bengálská literatura (2008)

Knihy autora:

 • Ukaž vše Str.: Nakladatelství » DharmaGaia / Posvátné spisy / Autoři » Dušan Zbavitel / Moudrost staré Indie
 • Bengálská literatura

  Autoři » Dušan Zbavitel / Moudrost staré Indie / Dostupnost: 1-6 dnů

  Od tantrických písní k Rabíndranáthu Thákurovi

  Dušan Zbavitel - Bengálská literatura Česká adaptace původně anglicky napsaných dějin bengálské literatury z pera našeho nejpřednějšího indologa.

  Nejslavnějším a také u nás nejznámějším bengálským spisovatelem je nepochybně Rabíndranáth Thákur, ale není to jen jeho mimořádná osobnost a dílo, čím je bengálská literatura pozoruhodná. Je nejstarší z novoindických literatur a její tisíciletý vývoj se vyznačuje řadou osobitých rysů. Zhruba prvních sedm set let vznikají téměř výhradně náboženská díla: počínaje mystickými písněmi tantrických buddhistů, přes adaptace staroindických eposů Rámájany a Mahábháraty, višnuistickou poezii, životopisy světce Čaitanje, oslavné skladby rozličných bohyň, až po jógická díla o dosažení nesmrtelnosti.

  358 stran, vazba vázaná, formát: 230x160 mm, vydáno 2008
  cena:279,-
 • Hinduismus

  Nakladatelství » Argo / Posvátné spisy / Autoři » Dušan Zbavitel / Moudrost staré Indie

  Základní texty východních náboženství 1

  Dušan Zbavitel - Hinduismus Svazek věnovaný hinduismu obsahuje některé védské texty, úryvky z komentářů bráhman, výběr z upanišad, vybrané partie ze šáster, Bhagavadgítu, několik kratších textů z Mahábharáty a ukázky z purán.

  Hinduismus se od jiných světových náboženství v mnohem odlišuje. Není náboženstvím zjeveným. Nemá žádného zakladatele, vyvinul se z védských základů v průběhu staletí. Nemá pevný kánon ani kodifikovaný spis, jenž by určoval dogmata víry závazná pro jeho vyznavače, ani žádnou instituci, církev nebo nějaký autoritativní orgán, který by rozhodoval o sporných otázkách víry.

  209 stran, vazba vázaná, formát: 210x160 mm, vydáno 2007
  nedostupné
 • Raný indický buddhismus

  Buddhismus / Nakladatelství » Argo / Posvátné spisy / Autoři » Dušan Zbavitel / Moudrost staré Indie

  Základní texty východních náboženství 2

  Dušan Zbavitel - Raný indický buddhismus Učení nejstaršího buddhismu, zpravidla označovaného jako théraváda (učení starších) nebo hínajána (malý vůz či vozidlo), se v nejucelenější podobě dochovalo v souboru textů pálijského kánonu známého pod názvem Tripitaka (Trojí koš). Písemně byl zaznamenán v 1. stol. př. n. l. a zachycuje myšlenkový odkaz Siddhárthy Gautamy (asi 563-483 př. n. l.), řečeného Buddha (Probuzený), jak si ho v paměti uchovali jeho nejbližší žáci.

  Sám Buddha svou nauku chápal jako praktický návod, jak lze vlastními silami zastavit koloběh zrození, nemocí, stáří, smrti a dalších zrodů (sansára), opustit vše strastné a pomíjivé a spočinout v nepopsatelném stavu nirvány...

  224 stran, vazba vázaná, formát: 210x150 mm, vydáno 2007
  nedostupné
 • Upanišady

  Nakladatelství » DharmaGaia / Posvátné spisy / Autoři » Dušan Zbavitel / Moudrost staré Indie

  Upanišady Třináct starých indických posvátných textů - nejstarší a hlavní upanišady Brhadáranjaka, Čhándógja, Aitaréja, Taittiríja, Kaušítakí, Íšá, Katha, Kéna, Mundaka, Prašna, Mándúkja, Švétašvatara a Maitrajaní - ze sanskrtských originálů přeložil indolog Dušan Zbavitel, jenž texty doprovodil i podrobnými poznámkami na základě starých komentářů (mj. Šankary ad. myslitelů) i moderních indických a západních badatelů či překladatelů.

  Krátké období zhruba pěti set let v 8.-3. stol. př. n. l, kdy nejstarší upanišady vznikaly, považují současní filosofové za "osovou dobu lidských dějin" (Jaspers, Bondy), protože tehdy se zformovaly základy světového myšlení, jak jej známe prakticky až do současnosti. V té době totiž žili nejvýznamnější řečtí filosofové i izraelští proroci, perský Zarathuštra, upanišadoví myslitelé, Buddha, Lao-c' i Konfucius.

  448 stran, vazba vázaná, formát: 210x150 mm, vydáno 2004, dotisk 2013
  nedostupné
 • Ukaž vše Str.: Nakladatelství » DharmaGaia / Posvátné spisy / Autoři » Dušan Zbavitel / Moudrost staré Indie