Desanka Trbuhovićová-Gjurićová

Desanka Trbuhovićová-Gjurićová (1897-1983), o generaci mladší než Mileva Marićová-Einsteinová, je rovněž Srbka a vysokoškolsky vzdělaná matematička a fyzička. Životopis své krajanky napsala už koncem šedesátých let v rodném jazyce proto, aby tuto velkou osobnost vynesla ze zapomnění. V obecnou známost však biografie vešla, až když ji Trbuhovićová vydala na vlastní náklady německy ve švýcarském nakladatelství. Kniha zaznamenala velký ohlas a po autorčině smrti vyšla v dalších vydáních, doplněná vydavatelem o prameny, které byly publikovány až koncem osmdesátých let.

Knihy autorky: