Christopher Knight

Christopher Knight je autorem několika knih s historickou a archeologickou tématikou. Zabývá se záhadami kolem tajných společností, templářů, iluminátů, apod. Ve vědeckých kruzích nejsou jeho názory přijímány.

Knihy autora: