Christoph Markschies

Christoph Markschies Christoph Markschies (*1962) je německý protestantský teolog a církevní historik. Studoval evangelickou teologii, klasickou filologii a filozofii v Marburgu, Jeruzalémě, Mnichově a Tübingenu. Promoval v roce 1991 prací o počátcích křesťanské gnóze, habilitoval se v roce 1994 v Tübingenu. V letech 1994 až 2004 působil jako profesor církevních dějin na univerzitě v Jeně a profesor historické teologie se zaměřením na antické křesťanství na univerzitě v Heidelberku. V letech 2006 až 2010 byl prezidentem (obdoba rektora) na Humboldtově univerzitě v Berlíně.

Z vydaných knih: Valentinus Gnosticus? (1992), Mezi dvěma světy (1997), Gnoze (2001)

Odkaz: Universität Heidelberg

Knihy autora: