Brian Fagan

Brian Fagan Brian Murray Fagan vystudoval archeologii a antropologii na univerzitě v Cambridge, je emeritním profesorem antropologie na Kalifornské univerzitě v Santa Barbaře. Napsal 46 knih, učebnic a více než stovku odborných studií.

Často vystupuje s kritikou současné archeologie, prosazuje netradiční archeologické metody a víceoborovou spolupráci, zdůrazňuje, že na lidskou historii je třeba pohlížet komplexně. Zajímá se rovněž o problematiku klimatických změn a jejich roli v dějinách. Toto téma zpracoval v knize Malá doba ledová, která byla poprvé vydána v USA v roce 2000.

Knihy autora: