Bjørn Lomborg

Bjørn Lomborg Bjørn Lomborg je světově známy dánský profesor statistiky na katedře politologie univerzity v Aarhusu. Proslavila ho kniha Skeptický ekolog, která vyšla poprvé v roce 1999 a v roce 2001 byla přeložena do angličtiny. V roce 2007 vydal Lomborg další knihu - Zchlaďte hlavy. Jeho názory na problematiku klimatických změn se během doby trochu změnily. V roce 2008 Lomborg prohlásil, že klimatické změny jsou vážný problém, který je třeba naléhavě řešit. Snižování emisí skleníkových plynů však nepovažuje za efektivní. Místo toho podporuje investice do adaptačních opatření, vývoje nových technologií a zalesňování. "Základní vědecké otázky o klimatických změnách už byly zcela jednoznačně zodpovězeny," konstatoval Lomborg. Hlavním tématem současných diskusí je, jak zajistit takové řešení, které by bylo skutečně efektivní a přitom ne příliš nákladné.

Knihy autora: